Pracodawcy chcą znać rynek

Raporty

By poznać rynek pracy firmy nie ograniczają się już tylko do weryfikacji informacji o nim na własną rękę. Coraz chetnie siegają po indywidualne badania wynagrodzeń przygotowywane przez profesjonalne firmy. Otrzymywane raporty płac przyczyniają się do zwiększenia wiedzy i świadomości pracodawców, pomagając im kształtować wewnętrzną politykę personalną w czasie niedoboru talentów. Wspierają ich tym samym w dopasowaniu strategi rozwoju pracowników i ich potrzeb do zmieniającego się i dynamicznego rynku pracy.

By poznać rynek pracy firmy nie ograniczają się już tylko do weryfikacji informacji o nim na własną rękę. Coraz chetnie siegają po indywidualne badania wynagrodzeń przygotowywane przez profesjonalne firmy. Otrzymywane raporty płac przyczyniają się do zwiększenia wiedzy i świadomości pracodawców, pomagając im kształtować wewnętrzną politykę personalną w czasie niedoboru talentów. Wspierają ich tym samym w dopasowaniu strategi rozwoju pracowników i ich potrzeb do zmieniającego się i dynamicznego rynku pracy.

Dzięki dedykowanym i uszytym na miarę potrzeb raportom wynagrodzeń pracodawcy zyskują dostęp do cennych informacji rynkowych, które służą im do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych dotyczących polityki zatrudnienia. Przygotowywane przez profesjonalne agencje doradztwa personalnego zestawienia przedstawiają bowiem rzetelne i wiarygodne dane dotyczących realnych wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach w wybranych sektorach rynku. Dają również dostęp do informacji na temat przyjętych wysokości premii i dodatkowych benefitów otrzymywanych przez pracowników firm z danej branży. Wyniki tych badań pozwalają określić nie tylko samą siatkę płac, ale również pozycję firmy na rynku względem jej konkurencji. Wspierają działania prowadzone w ramach employer branding’u przedsiębiorstwa, pomagając oszacować jego wizerunek, jako atrakcyjnego lub też nie miejsca pracy dla nowych pracowników. Służą wreszcie do analizy sytuacji firmy pod kątem dostosowania kompetencji pracowników do wymagań rynku, co ma istotne przełożenie na jej konkurencyjność.  

- Choć badania wynagrodzeń nie są jeszcze powszechnie stosowaną usługą, to z miesiąca na miesiąc obserwujemy wzrost ich popularności na polskim rynku, - komentuje Kamila Idzik-Kielnar, Konsultant w agencji doradztwa personalnego Experis, specjalizującej się w rekrutacji w obszarach inżynierii, IT oraz finansów. - Trend wzrostowy obserwujemy zwłaszcza w gronie firm średniej wielkości, z reguły z kapitałem zagranicznym. Bardzo często naszymi klientami stają się firmy, które poznały jakość i rzetelność otrzymanych od nas informacji w trakcie realizowanych procesów rekrutacyjnych, a następnie powracają do nas z inicjatywą przeprowadzenia bardziej precyzyjnego i ustrukturyzowanego badania. Naszymi klientami często są firmy działające w branży budowlanej, inżynieryjnej, przemysłu ciężkiego. Powodem zainteresowania z ich strony tego typu indywidualną analizą jest zwykle rozbudowa struktury firmy, tworzenie nowych działów, stanowisk, restrukturyzacja czy przeprowadzane fuzje spółek, - wyjaśnia przedstawiciel Experis.

Wyjątkowość badań wynagrodzeń przeprowadzanych przez agencje doradztwa personalnego polega na ich indywidualnym dopasowaniu do potrzeb zlecającej je firmy. Nie są to ogólne wyniki pokazujące jedynie trend w wybranej branży czy też grupie stanowisk. Konsultanci agencji wspólnie z pracodawcą określają założenia badania oraz kluczowe aspekty weryfikacji rynku. W zależności od potrzeb klienta działania agencji koncentrują się na dotarciu do informacji dotyczących realnych poziomów  wynagrodzeń w określonej grupy specjalistów, w danych sektorze rynku, a także analizie struktury pozapłacowej np. benefitach, premiach, nadgodzinach czy analizie struktury organizacyjnej powiązanej z opisem stanowisk.

Specjalistyczne raporty wynagrodzeń, przeprowadzane przez profesjonalne agencje doradztwa personalnego, diametralnie różnią się od działań wykonywanych przez pracodawców na własną rękę. Często lepiej też odpowiadają na jego potrzeby, niż ogólnie dostępne raporty płac, które dają dostęp jedynie do uniwersalnej wiedzy. Są to jednak analizy dość uniwersalne bez indywidualnego podejścia do specyfiki firmy, która raport zleca. Natomiast badanie przeprowadzane przez agencję doradztwa personalnego odnosi się do konkretnej puli stanowisk w wybranych i uzgodnionych z pracodawcą firmach. Dostarczane dane są gromadzone na bieżąco, zatem najbardziej aktualne i wiarygodne, ze wskazaniem na konkretne szczeble stanowisk w poszczególnych branżach. Dzięki doświadczeniu pozyskanemu w trakcie realizacji projektów rekrutacyjnych, konsultanci agencji posiadają wypracowane i sprawdzone metody docierania do poszukiwanych informacji na rynku.  

Wyspecjalizowana agencja doradztwa personalnego Experis współpracuje z pracodawcami oraz kandydatami odpowiednio dopasowując i łącząc te dwie grupy na zmieniającym się wciąż rynku pracy. Poszukującym pracy specjalistom wskazuje miejsca zatrudnienia ciekawe dla ich dalszego rozwoju i adekwatne do ich potrzeb. Experis zajmując się rekrutacją, doradza również kandydatom w zakresie budowy ich kariery dostarczając informacji na temat poszukiwanych na rynku kompetencji oraz tego, na co powinni położyć nacisk, by zrealizować stawiany sobie cel zawodowy. 

Źródło: ManpowerGroup, Experis

Udostępnij artykuł: