Pracodawcy i związki zawodowe bronią niezależności Rady Dialogu Społecznego

Gospodarka

Protest organizacji pracodawców i związków zawodowych w sprawie zamachu na niezależność Rady Dialogu Społecznego i autonomię organizacji partnerów społecznych

Źródło: KL

Protest organizacji pracodawców i związków zawodowych w sprawie zamachu na niezależność Rady Dialogu Społecznego i autonomię organizacji partnerów społecznych

Partnerzy Społeczni, reprezentujący w Radzie Dialogu Społecznego największe centrale związków zawodowych i organizacje pracodawców zdecydowanie protestują przeciwko ingerencji w niezależność tej najważniejszej instytucji dialogu społecznego w Polsce #RDS @LewiatanTweets

W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej dziś rano przez Sejm RP, znalazł się zapis uprawniający Prezesa Rady Ministrów do odwoływania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na wniosek organizacji lub bez jej wniosku członków Rady Dialogu Społecznego ‒ czytamy w otrzymanym dzisiaj od Konfederacji Lewiatan dokumencie.

Widnieją na nim podpisy wszystkich szefów organizacji pracodawców i związków zawodowych reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego.

W dalszej części dokumentu czytamy: ‒ Partnerzy Społeczni, reprezentujący w Radzie Dialogu Społecznego największe centrale związków zawodowych i organizacje pracodawców zdecydowanie protestują przeciwko ingerencji w niezależność tej najważniejszej instytucji dialogu społecznego w Polsce.

Ustawa z takim trudem wypracowana w 2015 roku, daje wszystkim organizacjom reprezentatywnym, które spełniają warunki zapisane w ustawie o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, gwarancję udziału w pracach Rady ich przedstawicieli, wskazanych przez ciała statutowe tych organizacji i powoływanych przez Prezydenta RP.

Niezależność i autonomia organizacji związkowych i organizacji pracodawców jest fundamentem dialogu społecznego, zagwarantowanym nie tylko w ustawie, ale także w dokumentach międzynarodowym, w tym w Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Traktatach Unii Europejskiej.

Takie uprawnienie organu rządowego – Prezesa Rady Ministrów to zamach na niezależność organizacji związkowych i organizacji pracodawców.

Pod dokumentem widnieją następujące podpisy przedstawicieli: Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Pracodawców Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego.

podpisy rds
Źródło: KL
Udostępnij artykuł: