Pracodawcy proponują ponowne konsultacje ustawy o krajowym cyberbezpieczeństwie

Komentarze ekspertów

W projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prawa telekomunikacyjnego znalazło się wiele nowych przepisów, które powinny być poddane ponownym konsultacjom społecznym. Z tego powodu Konfederacja Lewiatan skierowała go do Rady Dialogu Społecznego. Projekt zawiera regulacje, które wywołują poważne zastrzeżenia związane z porządkiem prawnym i oczekiwaniami przedsiębiorców. Wątpliwości budzą niedostateczne uzasadnienie projektu, ocena skutków regulacji, a także jego niezgodność z prawem UE.

Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan
Aleksandra Musielak Fot. Konfederacja Lewiatan

W projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prawa telekomunikacyjnego znalazło się wiele nowych przepisów, które powinny być poddane ponownym konsultacjom społecznym. Z tego powodu Konfederacja Lewiatan skierowała go do Rady Dialogu Społecznego. Projekt zawiera regulacje, które wywołują poważne zastrzeżenia związane z porządkiem prawnym i oczekiwaniami przedsiębiorców. Wątpliwości budzą niedostateczne uzasadnienie projektu, ocena skutków regulacji, a także jego niezgodność z prawem UE.

Niepokoi nas brak konsultacji i uzgodnień nowych rozwiązań. Tym bardziej, że dotyczą krajowego systemu certyfikacji bezpieczeństwa, czy powołania operatora sieci komunikacji strategicznej.

- Ze względu na ten nowy podmiot ma być wprowadzona  nietransparentna i uznaniowa „procedura” przydziału częstotliwości. Pominięcie konsultacji publicznych wpłynie na jakość regulacji, pogłębi brak zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Konfederacja Lewiatan: obowiązek udzielania dostępu ingerencją w swobodę działalności >>>

Najważniejszym wyzwaniem, które stoi obecnie przed  rynkiem łączności elektronicznej jak uruchomienie procedury selekcyjnej dla częstotliwości z pasma C. Jak najszybsze uzyskanie dostępu do tego pasma jest dla operatorów telekomunikacyjnych kluczowe, ponieważ warunkuje wdrożenie  na szerszą skalę sieci 5G.

Konfederacja Lewiatan uważa, że projekt nowelizacji ustawy zawiera niedostateczne uzasadnienie i ocenę skutków regulacji. Nie wiadomo jaki będzie wpływ nowych przepisów na mikro, małe i średnie firmy. Wątpliwości budzi również zgodność tych regulacji z prawem UE, w szczególności w zakresie tzw. stanowiska 5G Toolbox, a także mechanizm zastrzegania producentów, czyli możliwości wykorzystania produktów określonego producenta.

- Dlatego proponujemy przeprowadzenie ponownych konsultacji, zorganizowanie wysłuchania publicznego oraz konferencji uzgodnieniowej z udziałem wszystkich interesariuszy – dodaje dr Aleksandra Musielak. 

Udostępnij artykuł: