Pracodawcy z większym optymizmem patrzą w przyszłość

Raporty

Warszawa, 10 września 2013 r. - Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są ostrożnie optymistyczni co do deklaracji zatrudniania w IV kwartale 2013 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +4%. To drugi z rzędu dodatni wynik uzyskany dla naszego kraju, od pięciu ostatnich kwartałów. 

Spośród 750 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 12% firm, 9% zamierza redukować etaty, a 74% nie planuje zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wynosi +3%.

W IV kwartale 2013 r. w sześciu z 10 badanych sektorach  prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Budownictwo (+15%). Kolejne branże, które uzyskały dodatnią prognozę netto zatrudnienia to Handel detaliczny i hurtowy (+11%), Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+9%), Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (+7%), Produkcja przemysłowa, a także Restauracje/ Hotele (+6% dla obu). Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-7% dla obu), a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-2%).

W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest większy w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost prognozy, o 12 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Zauważalnej poprawie uległy również prognozy w sektorach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Handel detaliczny i hurtowy (o 11 punktów procentowych dla obu), a także Restauracje/ Hotele (o 9 punktów procentowych). Pogorszenie prognozy netto zatrudnienia odnotowano w czterech sektorach. Największy spadek uzyskano w branżach Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, odpowiednio o 10 i 7 punktów procentowych.

W zestawieniu z wynikami dla IV kwartału 2012 r. prognozy są wyższe w sześciu z 10 badanych branżach. Dynamiczny wzrost odnotowało Budownictwo oraz Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, odpowiednio o 24 oraz o 21 punktów procentowych. Znacznej poprawie uległa również prognoza dla sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, o 12 punktów procentowych, a także dla sektora Produkcja przemysłowa, o 11 punktów procentowych. Pogorszenie prognozy nastąpiło w czterech sektorach. Największy spadek, o 16 punktów procentowych, odnotowano dla branży Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi. Obniżeniu uległa również prognoza dla branż Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo oraz Instytucje sektora publicznego, odpowiednio o 6 punktów oraz o 4 punkty procentowe.

W porównaniu z III kwartałem 2013 r. prognoza netto zatrudnienia wzrosła w czterech z sześciu badanych regionach Polski. Najwyższy wzrost prognozy odnotowano w regionie Centralnym, o 7 punktów procentowych, zaś w regionach Północnym i Wschodnim, odpowiednio o 6 oraz o 5 punktów procentowych. W regionie Północno-Zachodnim prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, a w Południowo-Zachodnim spadła o 7 punktów procentowych.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza wzrosła w regionie Wschodnim, o 18 punktów procentowych. Zauważalny wzrost odnotowano w regionach Centralnym oraz Południowym, odpowiednio o 8 oraz o 7 punktów procentowych. Nieznaczny spadek, o 3 punkty procentowe, odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim oraz Północno-Zachodnim.

W zestawieniu globalnym badania ManpowerGroup, w którym wzięło udział ponad 65 000 pracodawców, wyniki pokazują, że większość pracodawców przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie zatrudnienia w IV kwartale 2013 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 29 z 42 badanych krajach. W ujęciu kwartalnym plany związane ze zwiększeniem liczby etatów uległy poprawie w 14 z 42 krajach, a pogorszeniu w 19. Analiza rok do roku pokazuje, że prognozy uległy poprawie albo pozostały względnie stabilne w 16 badanych krajach, a pogorszyły się w 25. Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+41%), na Tajwanie (+35%), w Panamie (+24%), Singapurze (+20%) i Brazylii (+19%).

Najbardziej pesymistyczni okazali się być natomiast pracodawcy we Włoszech (-13%), Hiszpanii (-7%) oraz Finlandii (-6%). Spośród 24 państw wchodzących w skład regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), dodatnie prognozy odnotowano w 11 krajach, pośród których znalazła się również Polska, z wynikiem +4%.

Źródło: ManpowerGroup

Udostępnij artykuł: