Pracownicy firm IT doceniają angażujące środowisko pracy, ale nie są zadowoleni z reputacji swoich organizacji jako pracodawców

Raporty

Osoby zatrudnione w branży IT są bardziej zaangażowane w pracę w porównaniu do uśrednionego wyniku dla wszystkich branż przebadanych w 2012 roku przez Aon Hewitt. Wskaźnik zaangażowania dla branży IT wyniósł w 2012 roku 54%, podczas gdy średnia dla wszystkich firm uczestniczących w projekcie to 48% - wynika z Badania Najlepsi Pracodawcy przeprowadzonego przez firmę Aon Hewitt w 2012 roku.

Osoby zatrudnione w branży IT są bardziej zaangażowane w pracę w porównaniu do uśrednionego wyniku dla wszystkich branż przebadanych w 2012 roku przez Aon Hewitt. Wskaźnik zaangażowania dla branży IT wyniósł w 2012 roku 54%, podczas gdy średnia dla wszystkich firm uczestniczących w projekcie to 48% - wynika z Badania Najlepsi Pracodawcy przeprowadzonego przez firmę Aon Hewitt w 2012 roku.

Warto przyjrzeć się systemom wynagradzania

Mając na uwadze czynniki, które kształtują zaangażowanie pracowników, osoby zatrudnione w przebadanych firmach reprezentujących branżę IT na tle średnich wyników dla polskich firm, deklarują większe zadowolenie z takich obszarów środowiska pracy, jak: Autonomia, Zarząd, Współpracownicy, Kariera czy Uznanie (Wykres 1). Warto zauważyć, że osoby z branży IT są również bardziej zadowolone z adekwatności otrzymywanego wynagrodzenia do wkładu pracy: 32% osób z tej branży pozytywnie oceniło ten aspekt środowiska pracy, podczas gdy średnio w przebadanych firmach odsetek pozytywnych odpowiedzi wyniósł 23%. 

"Poziom zadowolenia z adekwatności płacy, mimo że jest wyższy dla branży IT na tle średniej w Polsce, jest najniższy w porównaniu do innych czynników zaangażowania. Ta ocena nie poprawia się od czterech lat, co jest niepokojące w kontekście dużych wahań koniunktury od roku 2009. Można zatem przypuszczać, że w wielu firmach systemy motywacyjne wymagają przeglądu i korekty, aby zapewnić, że wysiłek pracowników przełoży się na otrzymywane wynagrodzenie." - komentuje Łukasz Nowak.
130624.aon.hewitt.wykres.01.600x556

Wizerunek organizacji IT nisko oceniony na tle Najlepszych Pracodawców

Osoby pracujące w obszarze IT wyróżnia spośród pozostałych ankietowanych pracowników silne przekonanie o możliwości znalezienia innej pracy w razie wystąpienia takiej potrzeby. Aż 67% osób zatrudnionych w firmach o tym profilu uważa, że gdyby szukały nowej pracy, mogłyby ją łatwo znaleźć. W firmach, które otrzymały w 2012 roku tytuł Najlepszego Pracodawcy wynosi on 50%, co oznacza wynik o 17 punktów procentowych niższy niż dla osób zatrudnionych w branży IT.

Na tle Najlepszych Pracodawców firmy z branży IT wypadają najsłabiej pod względem dwóch obszarów:

  • Dzielenia się z pracownikami dobrymi wynikami - tu tylko 40% pracowników branży IT uznało, że gdy ich organizacja osiąga dobre wyniki, to przekłada się to również na korzyści dla pracowników (w porównaniu do 63% dla Najlepszych Pracodawców).
  • Wizerunku pracodawcy - 62% pracowników firm, które w 2012 roku uzyskały tytuł Najlepszego Pracodawcy, uważa swoje miejsce pracy za jedno z najlepszych dla osób o podobnych umiejętnościach i doświadczeniu. Podobnego zdania jest 36% osób zatrudnionych w firmach z branży IT,

"Dystans pomiędzy firmami IT a Najlepszymi Pracodawcami jest niepokojący szczególnie w odniesieniu do oceny wizerunku pracodawcy. W sytuacji stale rosnącego popytu na wykwalifikowanych specjalistów z branży IT i ich przekonania o łatwości znalezienia nowej posady, umiejętność ich motywowania i utrzymania w firmie może okazać się źródłem dla budowania przewagi konkurencyjnej w przyszłości." - komentuje Łukasz Nowak Lider Praktyki Efektywność Organizacyjna i Wynagrodzenia w Aon Hewitt.

Źródło: Aon Hewitt

Udostępnij artykuł: