Pracownicy instytucji finansowych chcą zwiększać swoją konkurencyjność – 67 osób uzyskało Certyfikat Stałego Rozwoju Zawodowego za 2012 rok.

Finanse i gospodarka

Warszawski Instytut Bankowości zachęca, motywuje i stwarza pracownikom instytucji finansowych ciekawe propozycje wszechstronnego rozwoju. Pięć lat temu WIB zainicjował projekt Certyfikacji Stałego Rozwoju Zawodowego, wspomagający ambitnych ludzi w procesie systematycznego zdobywania, poszerzania i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej.

Warszawski Instytut Bankowości zachęca, motywuje i stwarza pracownikom instytucji finansowych ciekawe propozycje wszechstronnego rozwoju. Pięć lat temu WIB zainicjował projekt Certyfikacji Stałego Rozwoju Zawodowego, wspomagający ambitnych ludzi w procesie systematycznego zdobywania, poszerzania i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej.

Certyfikat Stałego Rozwoju Zawodowego WIB 2012 uzyskało 67 osób. Wśród nich aż 16 pracowników Banku Pekao SA. W czołówce są także specjaliści z Raiffeisen Bank Polska SA (11 osób) oraz Alior Bank (9 osób). Certyfikatem Stałego Rozwoju Zawodowego mogą pochwalić się również pracownicy reprezentujący: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Spółdzielczy w Lubartowie, BRE Bank SA, Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank Polska S.A., Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, SKOK im. Z. Chmielewskiego, SKOK Ziemi Rybnickiej, Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Warszawski Bank Spółdzielczy.

Lista osób certyfikowanych wraz z informacją o bonusach: http://www.wib.org.pl/10-20086-more-10-20086.html

W certyfikacji SRZ WIB może uczestniczyć każdy pracownik banku lub instytucji finansowej, niezależnie od stanowiska, specjalizacji czy doświadczenia. Udział w Programie jest bezpłatny.

Korzyści, związane z uczestnictwem, to przede wszystkim:

  • Zarządzanie rozwojem swojej kariery zawodowej w sposób planowy i systematyczny,
  • Wzmocnienie pewności siebie i własnej samooceny,
  • Podkreślenie własnego profesjonalizmu i statusu zawodowego poprzez swoją aktywność i uzyskanie Certyfikatu,
  • Zwiększenie własnej konkurencyjności zawodowej w organizacji i na rynku pracy.
  • Dodatkowo uczestnicy Programu, którzy w roku certyfikacji uzyskali min. 24 punkty, biorąc udział w programach WIB, otrzymują 10 % rabatu na wszystkie szkolenia z oferty otwartej WIB w kolejnym roku,
  • Co roku, lider w ogólnej punktacji oraz posiadacz największej liczby punktów w programach WIB otrzymują rabat specjalny w wysokości 50% na wybrane krótkie szkolenie z oferty otwartej WIB, do wykorzystania w kolejnym roku.

Serdecznie zachęcamy do przystąpienia do projektu w tym roku.

Certyfikaty przyznaje Warszawski Instytut Bankowości na podstawie otrzymanych raportów, które poświadczają zdobycie wymaganej liczby punktów. 

Szczegóły: http://www.wib.org.pl/10-more-10-tak.html 

Udostępnij artykuł: