Pracownicy PKO BP społecznie uporządkowali szkołę

Bankowość

Wolontariusze, pracownicy PKO BP uporządkowali szkołę podstawową w Świniarach zniszczoną w czasie powodzi.

Po wiosennych powodziach szkoła, do której uczęszcza 83 dzieci, uległa zalaniu do wysokości 1. piętra. Dzięki środkom z budżetu państwa udało się ją wyremontować. Ostatnim zadaniem przed pierwszym dzwonkiem było posprzątanie budynku. Przez siedem godzin pracownicy PKO Banku Polskiego, w sobotę 28 sierpnia, myli okna, podłogi, schody, skręcali i ustawiali meble oraz pomoce dydaktyczne.

Wolontariat zorganizowano pod patronatem Fundacji PKO Banku Polskiego. Jej celem statutowym jest wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością przez promowanie wolontariatu pracowniczego oraz współfinansowanie projektów w wybranych obszarach programowych.

Pomoc osobom poszkodowanych przez powódź to jeden z celów, jaki Fundacja realizuje od kilku miesięcy. Począwszy od zbiórek pieniędzy i darów dla pracowników Banku, którzy ucierpieli w trakcie powodzi, przez zorganizowanie wakacyjnego pobytu dla 40 dzieci z terenu zalanej Gminy Słubice, aż po prace porządkowe w Szkole Podstawowej w Świniarach.

Udostępnij artykuł: