Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych z nowymi przywilejami

Rynek pracy

Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, tj. umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, będą mogli dołączać do związków zawodowych, a ich działacze zyskują dodatkową ochronę prawną.

Młotek sędziowki leżący na kodeksie

Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, tj. umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, będą mogli dołączać do związków zawodowych, a ich działacze zyskują dodatkową ochronę prawną.

#Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych będą mogli dołączać do związków zawodowych, a ich działacze zyskują dodatkową ochronę prawną #praca #prawo

25 lipca prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zrzeszania się w związkach zawodowych. Większość zmian zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku.Dotychczas prawo tworzenia związków zawodowych i zrzeszania się w nich nie dotyczyło osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował to, uznając, że ta zasada jest niezgodna z Konstytucją, dlatego konieczne okazało się znowelizowanie ustawy.

Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych

- Rozszerzenie katalogu osób, które mają prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych w konsekwencji doprowadziło do zagwarantowania również mechanizmów chroniących działaczy związkowych, którzy nie są zatrudnieni na etacie - mówi Anna Gwiazda, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy w Kochański Zięba i Partnerzy. - Mają oni m.in. gwarancję zatrudnienia czy też prawo do rekompensaty, w przypadku naruszenia tej gwarancji, w wysokości nawet sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia, gdyby pracodawca rozwiązał umowę cywilnoprawną.Pojawia się więc narzędzie do obrony praw osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych i można się spodziewać, że zwiększy się liczba osób zrzeszonych w związkach zawodowych.

Źródło: MarketNews24

 
Udostępnij artykuł: