Pracownicze Plany Kapitałowe nie będą powtórką z OFE?

Mój plan emerytalny

Projekt ustawy wprowadzającej Pracownicze Plany Kapitałowe zawiera kilka elementów gwarantujących, że będą to środki prywatne oszczędzających. Nie ma mowy o powtórce z OFE, gdzie przepisy takich gwarancji nie zawierały - zapewniali eksperci podczas debaty poświęconej PPK, która odbyła się 1 marca 2018 r. w Centrum Prasowym PAP.

Fot. Pixabay.com

Projekt ustawy wprowadzającej Pracownicze Plany Kapitałowe zawiera kilka elementów gwarantujących, że będą to środki prywatne oszczędzających. Nie ma mowy o powtórce z OFE, gdzie przepisy takich gwarancji nie zawierały - zapewniali eksperci podczas debaty poświęconej PPK, która odbyła się 1 marca 2018 r. w Centrum Prasowym PAP.

Projekt ustawy wprowadzającej #PPK zawiera kilka elementów gwarantujących, że będą to środki prywatne oszczędzających #emerytura #oszczędzanie @Grupa_PFR @MF_GOV_PL

Obecnie projekt ustawy o PPK jest na etapie konsultacji. Proces ten koordynowany jest przez Ministerstwo Finansów, jako autora regulacji. Z kolei Polski Fundusz Rozwoju jest odpowiedzialny za infrastrukturę i wdrożenie PPK w życie.- Zależy nam, aby w ramach konsultacji wszyscy interesariusze zgłaszali swoje uwagi i zastrzeżenia. To pozwoli na wypracowanie dobrego programu, z którego Polacy zechcą powszechnie korzystać - tłumaczył Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Powszechność systemu

O powszechności programu wspominali praktycznie wszyscy uczestnicy dyskusji. Katarzyna Przewalska, zastępca dyrektora w departamencie rozwoju rynku finansowego Ministerstwa Finansów wskazywała, że z PPK może skorzystać nawet 11,5 mln osób.- System ma być intuicyjny, prosty, efektywny i powszechny. Przyjęte rozwiązania wzorowaliśmy na najlepszych już przetestowanych na świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii - podkreślała Katarzyna Przewalska.- Już dziś założę się, że co najmniej kilkanaście TFI jest zainteresowane przystąpieniem do zarządzania PPK - tłumaczył Paweł Borys.

Do prowadzenia PPK wyznaczono wyłącznie TFI?

Jednak zawarte w projekcie rozwiązania zaniepokoiły niektóre zainteresowane podmioty. Jedna z obaw zgłaszana przez Małgorzatę Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych dotyczyła tego, że do prowadzenia PPK wyznaczono wyłącznie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Uważa bowiem, że warto rozważyć zmiany w tym obszarze.- Dla podniesienia efektywności PPK i wysokiego poziomu uczestnictwa potrzebny jest odpowiednio konkurencyjny rynek. Aby taki powstał, do zarządzania PPK należy dopuścić również PTE, instytucje, które mają największe doświadczenie i najlepsze wyniki w pomnażaniu oszczędności emerytalnych - stwierdziła Małgorzata Rusewicz.Jednocześnie zgodziła się, że koszty systemu powinny być jak najniższe, ale muszą one być również realne, ponieważ ten element również będzie miał wpływ na poziom i konkurencyjność świadczonych usług, a w konsekwencji na efektywność całego systemu.

Partycypacja trzech stron w finansowaniu składek

Uczestnicy czwartkowej debaty jednogłośnie uznali, że w Polsce potrzebny jest system, który skutecznie zachęci do oszczędzania, a tym samym zapewni bezpieczeństwo Polakom na jesień życia. Profesor Marcin Dyl, prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami podkreślił, że fundusze inwestycyjne posiadają całą paletę produktów dostosowanych do zarządzania oszczędnościami emerytalnymi. Wskazał, że największą zaletą PPK jest powszechność oraz partycypacja trzech stron w finansowaniu składek: pracownika, pracodawcy i państwa.

Zwiększenie roli rynku kapitałowego w finansowaniu wzrostu gospodarczego

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, jest zdania, że rozwój polskiej gospodarki, oparty na poprawie produktywności i innowacyjności, wymaga zwiększenia roli rynku kapitałowego w finansowaniu wzrostu gospodarczego, a tym samym budowy silnego III filaru systemu emerytalnego, który stanowi bardzo ważne źródło krajowego kapitału dla dynamicznych i nowoczesnych polskich przedsiębiorstw."Wprowadzenie reformy emerytalnej zwiększy poziom zaufania inwestorów do polskiego rynku kapitałowego, a także zapewni stały dopływ środków finansowych do rynku z funduszy gromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Znaczący przypływ kapitału będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi polskiej gospodarki, ponieważ zachęci inwestorów międzynarodowych do lokowania kapitału w Polsce" - podsumował Waldemar Markiewicz.
Źródło informacji: Wydawnictwo Forum S.A./Centrum Prasowe PAP
Udostępnij artykuł: