Pracownicze Plany Kapitałowe: Sejm uchwalił ustawę o PPK. Rewolucja emerytalna coraz bliżej

Mój plan emerytalny

Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), której celem jest utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo.

Segregator z napisem: Plan emerytarny, wykresy, kalkulator i okulary
Fot. stock.adobe.com/designer491

Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), której celem jest utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo.

Kobieta dziś zaczynająca pracę średnio po 60. roku życia będzie mogła liczyć na 400 - 450 zł z #PPK, mężczyzna pewnie 450 - 500 zł miesięcznie #emerytury

Pod koniec sierpnia, kiedy projekt na posiedzeniu przyjął rząd minister finansów Teresa Czerwińska zapowiedziała, że ze względu na gigantyczne przedsięwzięcie, obejmujące w sumie 11,5 mln pracowników wdrożenie będzie następowało etapami: przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób - w pierwszej kolejności, od lipca 2019 r., tj. 3,3 mln pracowników; w kolejności, w odstępie półrocznym - przedsiębiorstwa zatrudniające pomiędzy 50 a 249 osób, po kolejnym pół roku - przedsiębiorstwa zatrudniające pomiędzy 20 a 49 osób, a z kolei 1 stycznia 2020 r. to data wejścia w życie systemu dla pracowników sfery budżetowej i dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 1 pracownika, czyli dla wszystkich pozostałych.Umowy o prowadzenie PPK zawierać będzie pracodawca, a pieniądze zgromadzone w PPK będą prywatną własnością uczestników.

Kto i ile dołoży do emerytury?

W ramach systemu PPK, w pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5% dla pracodawcy i 2% dla pracownika. Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę - w wysokości do 2,5% wynagrodzenia oraz pracownika - w wysokości do 2% wynagrodzenia. Projekt zakłada składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł na każdego oszczędzającego.

Zabezpieczenie na starość

Z założenia pieniądze mają służyć lepszemu zabezpieczeniu emerytów, ale wielu ekonomistów sceptycznie podchodzi do tego, że PPK ochronią przed ubóstwem na emeryturze.Jak szacuje Marcin Materna, szef działu analiz Millennium DM, kobieta dziś zaczynająca pracę średnio po 60. roku życia będzie mogła liczyć na 400 - 450 zł z PPK, mężczyzna pewnie 450 - 500 zł miesięcznie.

 

Wpływ na rynek kapitałowy

Według Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), realizacja PPK da silny bodziec do rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako realnego centrum finansowego w naszym regionie Europy i po włączeniu wszystkich ustawowych grup pracowników do PPK, łączny wpływ zgromadzonych oszczędności w ramach PPK na rynek kapitałowy powinien wynieść co najmniej 12 mld zł rocznie.Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt ustawy o PPK, a premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w ciągu 10 lat państwo wpłaci na prywatne konta Polaków w PPK około 35 mld zł. Minister finansów Teresa Czerwińska wskazywała wówczas, że PPK będą mogły prowadzić instytucje finansowe, takie jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń czy powszechne towarzystwa emerytalne, które podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: