Pracownicze programy emerytalne: nowe obowiązki pracodawców

Mój plan emerytalny

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Nowela ma celu dostosowanie przepisów prawa polskiego do uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/50 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Ręka wkładająca monetę do słoika z napisem emerytura
Fot. stock.adobe.com/pinkomelet

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Nowela ma celu dostosowanie przepisów prawa polskiego do uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/50 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Umowa zakładowa nie może przewidywać dłuższego niż 3 lata stażu pracy uprawniającego do uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym #PPE #emerytury

"Przedmiotowa ustawa wprowadza maksymalny okres oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego - umowa zakładowa nie może przewidywać dłuższego niż 3 lata stażu pracy uprawniającego do uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym" - czytamy w informacji.

Rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców

Ustawa dodatkowo rozszerza obowiązki informacyjne pracodawców względem uczestników programu, byłych pracowników oraz osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci w celu dostarczenia zindywidualizowanej informacji, podano także.

"Ustawa ustanawia okres przejściowy dla dostosowania umów zakładowych, zawartych dotychczas, które przewidują dłuższy niż 3 lata staż pracy u danego pracodawcy, pozwalający na udział w programie emerytalnym (do dnia 31 grudnia 2018 r.) i wprowadza wymóg zgłoszenia do organu nadzoru informacji o wymaganych zmianach w programie emerytalnym (w ciągu 30 dni od dokonania tej zmiany)" - czytamy dalej.Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: