Pracownik bezpieczny to pracownik skuteczny

Finanse i gospodarka

Każdy z nas kiedyś wyjeżdżał w delegację. Co się dzieje na wyjeździe, zostaje na wyjeździe, lecz konsekwencje i ewentualny obowiązek pomocy spoczywa na pracodawcy. Aby uchronić się od niespodziewanych kosztów warto pamiętać o ubezpieczeniu pracowników w podróży.

Każdy z nas kiedyś wyjeżdżał w delegację. Co się dzieje na wyjeździe, zostaje na wyjeździe, lecz konsekwencje i ewentualny obowiązek pomocy spoczywa na pracodawcy. Aby uchronić się od niespodziewanych kosztów warto pamiętać o ubezpieczeniu pracowników w podróży.

Przy wyborze ubezpieczenia przede wszystkim należy brać pod uwagę następujące czynniki jak: strukturę zatrudnienia w firmie, destynację i długość pobytu oraz charakter pracy, jakiego wymaga wyjazd. Te wytyczne nie tylko pozwalają dobrać najbardziej adekwatną polisę, lecz także zoptymalizować koszty ubezpieczenia. Kolejnym krokiem powinien być wybór takiego towarzystwa ubezpieczeniowego, które oferuje najszerszy wachlarz rozwiązań i udogodnień dla firm. Z punktu widzenia pracodawców najistotniejszy wydaje się pakiet assistance i obecność centrum alarmowego, z którym należy się kontaktować w nieoczekiwanych sytuacjach. Warto zwrócić uwagę czy ubezpieczyciel współpracuje z pośrednikami na terenie różnych państw czy oferuje usługi własnego wyspecjalizowanego centrum assistance. Choć cały ten proces wydaje się wymagający, na rynku ubezpieczeń czeka wiele przyjaznych rozwiązań.

Skrojone na miarę

W zależności od potrzeb, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne rozwiązania:

"Najpopularniejsze są polisy roczne." - mówi Sylwia Ruszczyk, kierownik ds. ubezpieczeń korporacyjnych w firmie ERV - "Są to produkty dostosowane do wymagań klientów, a ich elastyczność polega między innymi na wyborze, czy chcemy ubezpieczyć pracownika imiennie, czy wykupić pakiet na osobodni." - dodaje Sylwia Ruszczyk.

Imienne polisy ubezpieczeniowe to bardziej dyskretne rozwiązanie, nie ingerujące w szczegóły wyjazdu, natomiast drugi wariant - polisy wyliczane na osobodni, mogą być przeznaczone dla każdego pracownika. Przy zakupie takiej polisy należy oszacować ile dni w skali roku pracownicy spędzą w podróży, a także rejon, na którym ma ona obowiązywać. Niewątpliwie plusem jest możliwość dostosowania prognozowanej liczby dni do destynacji. Na przykład dla 5000 osobodni w ciągu roku możemy określić, że 70% z nich odbędzie się w Europie, a reszta to podróże bardziej odległe. Dzięki temu wysokość składki nie jest zawyżona. Innym istotnym czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę jest struktura zatrudnienia w firmie. Przy zakupie polisy bezimiennej, warto zastanowić się nad jej szerszym zakresem, obejmującym także ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia następstw chorób przewlekłych czy szkody wynikłe z powodu wykonywania pracy fizycznej. Informacje o stanie zdrowia to tzw. dane wrażliwe, które nie mogą być wymagane przez pracodawcę, dlatego lepiej zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia związanego ze zdrowiem pracowników. Na tle innych polis ubezpieczeniowych, powyższy wariant ubezpieczenia w podróży służbowej, wyróżnia się brakiem udziału własnego oraz pokryciem szkód NNW do 100% sumy ubezpieczenia.

Gotowe rozwiązania

Dla osób wyjeżdżających rzadko lub do państw ościennych, korzystniejsze będą gotowe pakiety, przygotowane przez ubezpieczycieli.

Pracownikom ubezpieczonym w zakładzie pracy przysługuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), upoważniająca do korzystania z publicznych placówek medycznych w państwach UE. Należy jednak pamiętać, by dokładnie sprawdzić informacje o służbie zdrowia w kraju, do którego wysyłany jest pracownik. Zakres obowiązywania EKUZ to nie tylko ograniczenia geograficzne, lecz także niepełna opieka, niepokrywająca np. kosztów transportu medycznego czy specjalistycznej opieki medycznej.

Choć polskie prawo nie nakłada obowiązku ubezpieczenia pracownika w podróży służbowej, pracodawca odpowiada za niego, co w praktyce oznacza zwrot poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych. W przypadku choroby lub wypadku, to na pracodawcy ciąży obowiązek zadbania o dobro zatrudnionego i dopilnowanie ewentualnych procedur, jak np. transport medyczny. W trosce o zabezpieczenie się przed dodatkowymi, wysokimi kosztami, warto skorzystać z polisy ubezpieczeniowej.

LEWIS PR
Krzysztof Chodkowski

Udostępnij artykuł: