Specjalizacja i umiejętności: jakich pracowników szukają rekruterzy w 2018 roku

Mój plan emerytalny

W lutym 2018 pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów z obszarów IT - rozwój oprogramowania, Finanse/Ekonomia, Inżynieria, Sprzedaż oraz Obsługa klienta. Najwięcej pracy było w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim.

Pixabay.com

W lutym 2018 pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów z obszarów IT - rozwój oprogramowania, Finanse/Ekonomia, Inżynieria, Sprzedaż oraz Obsługa klienta. Najwięcej pracy było w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim.

Pracowników z jakich branż szukają pracodawcy 2018 roku? #IT #rekrutacja

Kogo szukali rekruterzy?

W dotarciu do potencjalnych pracowników na GoldenLine wspiera pracodawców Wyszukiwarka Kandydatów. W lutym 2018 roku wiadomość od rekrutera z zaproszeniem do procesu rekrutacji otrzymało 49 310 osób posiadających profil zawodowy w serwisie. Jak wynika z analiz GoldenLine, wśród osób, które otrzymały wiadomość od rekrutera, 19% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT - rozwój oprogramowania. Na drugim miejscu uplasowali się kandydaci z zaznaczoną specjalizacją Finanse/Ekonomia (12%), na trzecim Inżynieria (11%). Tuż za podium uplasowały się osoby ze Specjalizacją Sprzedaż i Obsługa Klienta (10%, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji miało zaznaczoną na profilu jedną z tych specjalizacji).

Jaki jest wiek poszukiwanych pracowników?

W lutym 2018 roku najwięcej ofert otrzymali kandydaci pomiędzy 27. a 36. rokiem życia (58% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji, było w tym wieku). 12% zapytanych przez rekrutera osób było w wieku 18 - 26 lat. Co piąta osoba zaproszona bezpośrednio do procesu rekrutacji jest w wieku między 37 a 44 lat.

Z jakich województw pochodzą najczęściej poszukiwani pracownicy?

Najwięcej wiadomości od rekrutera otrzymały osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim (27%), dolnośląskim (13%), śląskim (12%), wielkopolskim (11%) oraz małopolskim (11%). W dużych miastach jest największe zapotrzebowanie rekrutacyjne -  ponad połowa osób, które dostały wiadomość od rekrutera, pochodzi z jednego z 5 miast: 22% osób mieszka w Warszawie, 9% we Wrocławiu, 9% w Krakowie, 7% w Poznaniu, zaś 4% w Łodzi.

Specjalizacja, umiejętności oraz znajomość języków obcych - kogo szukali rekruterzy?

Większość kandydatów, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera w lutym br., posiada umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office oraz prawo jazdy kat. B. Pozostałe często występujące umiejętności związane były w dużej mierze ze znajomością języków programowania. U osób, które otrzymały wiadomości od rekruterów, pojawiały się również takie kompetencje jak zarządzanie projektami, zespołem czy negocjacje.Znajomość języków obcych jest również istotna dla rekruterów. Wśród 49 310 osób, które otrzymały wiadomość bezpośrednio od pracodawcy, 82% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 29% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (10% użytkowników). Język francuski zna 7% osób, które dostały zaproszenie do procesu rekrutacji,  zaś 6% zna język hiszpański.

Zwinne rekrutacje z Jobile

W lutym 2018 roku za pomocą usługi rekrutacyjnej Jobile rekruterzy szukali głównie kandydatów z obszarów: Sprzedaż, IT oraz Finanse. Podstawą usługi rekrutacyjnej Jobile jest realizacja direct search w imieniu klienta. HR Researcher wykonuje direct search wśród ponad 2,5 mln profili zawodowych założonych na GoldenLine oraz przeprowadza selekcję nadesłanych aplikacji. Finalnie pracodawca dostaje dopasowane do oferty aplikacje od kandydatów, którzy nie szukają aktywnie pracy, ale bezpośrednio zaproszeni do procesu rekrutacji podejmują decyzję o włączeniu się w proces.

Jakich pracowników poszukiwali rekruterzy za pośrednictwem ogłoszeń o pracę?

W lutym 2018 roku pracodawcy zamieścili w serwisie GoldenLine 4 383 ogłoszeń. Większość z nich została skierowana do kandydatów zamieszkujących województwo mazowieckie (24%), dolnośląskie (12%), śląskie (11%), małopolskie (10%) oraz wielkopolskie (7%).Jak wynika z analiz GoldenLine, największa liczba ofert dedykowana była osobom pracującym w obszarze Produkcja i objęła 18% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się: Sprzedaż (18%), Obsługa klienta/Call Center (14% wszystkich ofert), Informatyka/Programowanie (12% ofert), Finanse/Ekonomia (10%), Inżynieria/ Elektronika/ Technologia (10%).

Źródło: GoldenLine

Udostępnij artykuł: