Pragma zwiększa portfel

Finanse i gospodarka

W I kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring zanotowała wzrost wartości kontraktacji, który kształtował się na poziomie 103,8 mln zł. Analogicznie jak w poprzednim okresie, największy udział w strukturze wierzytelności miał faktoring z regresem - uzyskane środki w kwocie 53,4 mln zł stanowią 51 proc. całego portfela. Kolejnymi popularnymi usługami, które zanotowały znaczący wzrost r/r są: faktoring ubezpieczony z regresem (88 proc.) oraz faktoring eksportowy (1178 proc.).

W I kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring zanotowała wzrost wartości kontraktacji, który kształtował się na poziomie 103,8 mln zł. Analogicznie jak w poprzednim okresie, największy udział w strukturze wierzytelności miał faktoring z regresem - uzyskane środki w kwocie 53,4 mln zł stanowią 51 proc. całego portfela. Kolejnymi popularnymi usługami, które zanotowały znaczący wzrost r/r są: faktoring ubezpieczony z regresem (88 proc.) oraz faktoring eksportowy (1178 proc.).

W ciągu roku nastąpił wzrost zakontraktowanych wierzytelności o 23,7 mln zł. Dotyczy to głównie faktoringu z regresem, kolejnymi popularnymi usługami były: faktoring ubezpieczony z regresem oraz faktoring eksportowy.
140408.pragma.01.596x277

Portfel należności Pragma Faktoring S.A. wskazuje w I kwartale 2014 roku wzrost poziomu wierzytelności w odniesieniu do I kwartału 2013 roku o 33 proc.

Posiadane wierzytelności na dzień 31.03.2014 wyniosły 61,3 mln zł z tytułu usług faktoringowych oraz 26,2 mln zł w związku z pożyczkami i zaliczkami faktoringowymi. Szczególny wzrost nastąpił w trzech pozycjach portfela należności: faktoring z regresem (41 mln zł), faktoring ubezpieczony z regresem (15 mln zł) oraz faktoring eksportowy (3,7 mln).
140408.pragma.02.600x274

Według Jakuba Holewy Wiceprezesa Zarządu Pragma Faktoring S.A. wzrost kontraktacji jest efektem realizacji strategii spółki - budowy szybko rotującego portfela faktoringowego. Ponadto istotny wpływ ma również dywersyfikacja portfela, która gwarantuje bezpieczeństwo aktywów. Jakub Holewa jest przekonany, że przychody i wyniki finansowy będą coraz wyższe, co też potwierdza pozyskanie w I kwartale 2014 roku 29 nowych klientów.
140408.pragma.03.600x119

Na podstawie oraz tabele: Pragma Faktoring S.A. w I kwartale 2014 zwiększyła
wartość kontraktacji do 103,8 mln zł, Pragma Faktoring S.A.

Udostępnij artykuł: