Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o finansach osobistych

Raporty

Potrzeba zabezpieczania przyszłości swojej i rodziny oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu życia na emeryturze to najczęściej wskazywane cele finansowe osób samozatrudnionych – tak wynika z raportu „Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o finansach osobistych”, opublikowanego przez Pramerica Życie TUiR SA. By je osiągnąć przedsiębiorcy sięgają po dostępne na rynku finansowym produkty, jak ubezpieczenia na życie czy lokaty bankowe, a także korzystają z bardziej zaawansowanych rozwiązań, jak np. fundusze inwestycyjne oraz akcje spółek. Pracownicy etatowi są nieco bardziej zachowawczy w swoich decyzjach, opierając swoje poczucie bezpieczeństwa finansowego na świadczeniach zapewnianych przez pracodawcę. Co łączy, a co różni przedsiębiorców i osoby pracujące na etacie?

Potrzeba zabezpieczania przyszłości swojej i rodziny oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu życia na emeryturze to najczęściej wskazywane cele finansowe osób samozatrudnionych – tak wynika z raportu „Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o finansach osobistych”, opublikowanego przez Pramerica Życie TUiR SA. By je osiągnąć przedsiębiorcy sięgają po dostępne na rynku finansowym produkty, jak ubezpieczenia na życie czy lokaty bankowe, a także korzystają z bardziej zaawansowanych rozwiązań, jak np. fundusze inwestycyjne oraz akcje spółek. Pracownicy etatowi są nieco bardziej zachowawczy w swoich decyzjach, opierając swoje poczucie bezpieczeństwa finansowego na świadczeniach zapewnianych przez pracodawcę. Co łączy, a co różni przedsiębiorców i osoby pracujące na etacie?

Przezorny zawsze ubezpieczonySamozatrudnieni mogą liczyć na niezależność, choć często sen z powiek spędza im szereg kosztów do pokrycia, jak składki ZUS i podatki, opłaty stałe najmu i użytkowania biura itp. Przedsiębiorcy mogą również odczuwać niepewność co do przyszłości, wynikającą z faktu, że po zakończeniu aktywności zawodowej ich emerytury gwarantowane przez państwo nie będą należały do najwyższych. To powoduje, że samozatrudnieni zawczasu poszukują rozwiązań, które zapewnią im i ich najbliższym poczucie bezpieczeństwa finansowego. Ich decyzjom przyświecają konkretne cele finansowe: możliwość pokrycia niespodziewanych wydatków na leczenie (70%), nie stanie się finansowym obciążeniem dla najbliższych (68%), czy utrzymanie dotychczasowego poziomu życia na emeryturze (69%). Jak wynika z raportu Pramerica Insight właściciele firm, by zrealizować te założenia, coraz częściej decydują się na indywidualne ubezpieczenia na życie (57%), które w razie ich śmierci, choroby czy wypadku zapewniają najbliższym poczucie bezpieczeństwa, pomagają w utrzymaniu odpowiedniego standardu życia, czy gwarantują środki na dalszą działalność firmy. To ponad dwa razy więcej niż w przypadku osób zatrudnionych na etat, wśród których po ubezpieczenie sięgnęło 27%.W trosce o zabezpieczenie ciągłości biznesu samozatrudnieni częściej też rozpatrują ofertę ubezpieczeń dodatkowych. Ochrona na wypadek inwalidztwa jest ważna dla 31% ankietowanych przedsiębiorców (w porównaniu do 28% badanych zatrudnionych na etat), a indywidualna polisa o charakterze inwestycyjnym dla 34% pytanych samozatrudnionych (vs. 24% pracowników etatowych). Swoim podejściem do oferty rynku finansowego przedsiębiorcy różnią się od pracowników etatowych.

„Pracownicy etatowi mają poczucie, że praca na etat zapewni im bezpieczną finansowo przyszłość. Jeśli dodatkowo pracodawca oferuje grupowe ubezpieczenie na życie czy program emerytalny, pracownicy również chętnie z niego korzystają, doceniając taki benefit. Jednak warto podkreślić, że warunki takiego produktu są negocjowane przez pracodawcę i dostosowane do potrzeb grupy pracowników, a nie indywidualnych. – powiedział Piotr Lipa, dyrektor HR w Pramerica Życie TUiR SA. – Dzięki polisom grupowym firmy odgrywają ogromną rolę w budowaniu świadomości ubezpieczeniowej i edukowaniu pracowników na temat korzyści, jakie niesie ubezpieczenie, co zauważamy również w rosnącej liczbie indywidualnych kontynuacji polis grupowych po zakończeniu pracy w firmie oferującej ubezpieczenia grupowe.”Świadomi gracze na rynku finansowymPolscy przedsiębiorcy mają świadomość, że tylko odpowiednia dywersyfikacja portfela finansowego zapewni im właściwy poziom kapitału i bezpieczeństwa finansowego. I dlatego są otwarci na inne dostępne na rynku, bardziej zaawansowane instrumenty finansowe, jak np. fundusze inwestycyjne – takie rozwiązanie wybrało już 12% samozatrudnionych (vs. 7% pracowników etatowych), obligacje – w ich posiadaniu jest 7% badanych przedsiębiorców (vs. 3% pracowników etatowych), czy akcje spółek – nabyło je 5% badanych (vs. 3% pracowników zatrudnionych na stałe).

Trzeba przy tym podkreślić, że aktywne uczestnictwo na rynku finansowym wynika z większej wiedzy na temat nabywanych produktów. Informacje o nich przedsiębiorcy pozyskują samodzielnie – tak deklaruje 26% badanych, jak i za pośrednictwem eksperta finansowego – 35% samozatrudnionych korzysta z usług co najmniej jednego doradcy finansowego.„Śmiało można stwierdzić, że polski przedsiębiorca to wyedukowany partner w rozmowach o finansach, świadomy odbiorca oferty rynku finansowego, a także z uwagi na rolę, jaką odgrywa w stosunku do swoich pracowników – istotny mentor w edukacji finansowej i ubezpieczeniowej.” – komentuje Piotr Lipa.Przedsiębiorcy chcą spać spokojnie…Dla większości aktywnych zawodowo Polaków emerytura pozostaje w sferze dalekiej przyszłości, co potwierdza również hierarchia celów finansowych – troska o utrzymanie odpowiedniego poziomu życia na emeryturze znalazła się dopiero na 3. miejscu. Niejasne prognozy oraz niepewność co do ostatecznej wysokości wypłat emerytalnych sprawiają jednak, że przedsiębiorcy częściej podejmują działania, które mają im zapewnić bezpieczeństwo i wygodę podczas „jesieni życia”. Co dziesiąty z badanych samozatrudnionych twierdzi, że realizuje swój plan emerytalny z wyprzedzeniem, zaś 41% uważa, że jest na dobrej drodze do jego wykonania. Wśród pracowników etatowych, plan emerytalny z wyprzedzeniem realizuje 6%, a na dobrej drodze do jego wykonania jest 36%. Warto jednak podkreślić, że osoby zatrudnione na etat skupiają się na oszacowaniu, ile pieniędzy otrzymają z ZUS (52%) oraz na jakim poziomie będą się kształtowały ich miesięczne wydatki (26%). Przedsiębiorcy natomiast podejmują świadome kroki, jak np. oszacowanie celu oszczędnościowego, jaki muszą zrealizować przed odejściem na emeryturę (29%) czy spotkanie z doradcą w celu omówienia planów dotyczących oszczędzania na emeryturę (19%).„Samozatrudnieni i właściciele małych firm mają wysoką świadomość finansową w zakresie planowania i oszczędzania na emeryturę – systematycznie realizują swoją strategię i podejmują konkretne działania w tym zakresie. Częściej też doceniają i sięgają po pomoc ekspertów rynkowych, jak np. doradców finansowych czy agentów ubezpieczeniowych. I właśnie dlatego są istotnym wyznacznikiem trendów na rynku finansowym. Zapytani o swoje oczekiwania względem branży odpowiedzieli, że kładą nacisk na wysoką jakość świadczonych usług – 28% z nich szuka produktów najlepszej jakości, natomiast 18% oczekuje wyjścia naprzeciw ich indywidualnym potrzebom i przestrzegania przez doradców zasad etyki. Warto też dodać, że wielu samozatrudnionych funkcjonuje na samodzielnych stanowiskach w ramach struktur firmowych, a ich wiedza, świadoma postawa i potrzeba zabezpieczenia przyszłości stawiają przed firmami nowe wyzwania w postaci konstruowania ofert pracy dostosowanych do tej szczególnej grupy odbiorców.” – komentuje Piotr Lipa.Niezależny jak przedsiębiorca, pewny jak pracownik etatowyPraca na własny rachunek to niezwykle kusząca wizja dla wielu aktywnych zawodowo osób, co widać w rosnącej z roku na rok liczbie rejestrowanych działalności gospodarczych. Według danych GUS liczba samozatrudnionych Polaków wynosi już ponad 1,1 mln osób. W dużej mierze wynika to z korzystnych warunków współpracy z firmami, możliwości uzyskania wyższego niż na etacie wynagrodzenia, swobody decydowania o sposobie realizacji zadań wyznaczonych do wykonania i stosowania własnych pomysłów na organizację swojej pracy. Kooperacja z samozatrudnionymi to również korzyść dla firm, które w ten sposób nie muszą ponosić m.in. stałych kosztów związanych z tradycyjnymi umowami o pracę, dlatego chętniej podejmują współpracę z przedsiębiorcami.„Taki model współpracy daje zarówno niezależność, jak i poczucie bezpieczeństwa. To rozwiązanie w nieco zmodyfikowanej formie doskonale się sprawdza we współpracy z naszymi Life Plannerami, którzy korzystają zarówno z przywilejów prowadzenia własnej działalności, jak i z benefitów dostępnych dla pracowników etatowych firmy. Obserwujemy, że taka forma współpracy zwiększa zaangażowanie i pozwala osiągać lepsze wyniki pracy.” – podsumowuje Piotr Lipa.

Pramerica Życie TUiR

Udostępnij artykuł: