Prawie 200 mln na walkę z bezrobociem oraz ogłoszenie Programu inkubacji klienta finansowego na rzecz rynku pracy

Tylko u nas

Pierwszy polski Pośrednik Finansowy Programu UE na rzecz zatrudniania i innowacji społecznych "EaSI" na lata 2014-2020 pozyskał i uruchamia preferencyjne finansowanie dla podmiotów wykluczonych rynkowo. Dzięki umowie podpisanej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Inicjatywa Mikro udostępni prawie 200 mln zł mikropożyczek dla polskich mikroprzedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wdrożeniu będzie towarzyszył specjalny program inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy, podejmowany we współpracy Krajowym Punktem Kontaktowym ds. IF PUE.

Pierwszy polski Pośrednik Finansowy Programu UE na rzecz zatrudniania i innowacji społecznych "EaSI" na lata 2014-2020 pozyskał i uruchamia preferencyjne finansowanie dla podmiotów wykluczonych rynkowo. Dzięki umowie podpisanej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Inicjatywa Mikro udostępni prawie 200 mln zł mikropożyczek dla polskich mikroprzedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wdrożeniu będzie towarzyszył specjalny program inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy, podejmowany we współpracy Krajowym Punktem Kontaktowym ds. IF PUE.

Programy ramowe UE to specjalna grupa programów realizowana bezpośrednio ze szczebla europejskiego za pośrednictwem międzynarodowych instytucji finansowych (np. Europejski Fundusz Inwestycyjny /EFI/). Brak tu tzw. kopert narodowych, tj. gwarancji alokacji dla poszczególnych państw uczestniczących, a wykorzystanie instrumentów finansowych tych programów w danych państwach zależy od sprawności  i konkurencyjności tzw. narodowych pośredników finansowych. Programy te oferują zarówno wsparcie w formie dotacji, wsparcia technicznego, jak i w formie zwrotnej - w postaci instrumentów finansowych (IF). Do takich programów należy właśnie Program na rzecz zatrudniania i innowacji społecznych "EaSI" na lata 2014-2020.

Komisja Europejska wspiera tu dostępność mikrofinansowania - pożyczek do wysokości 25 tys. euro, przeznaczonych dla najmniejszych przedsiębiorców oraz osób napotykających bariery w wejściu na rynek pracy. Dostępność tych środków może decydować o "być albo nie być" najmniejszych firm, mających trudności z uzyskaniem standardowego kredytu, jak również umożliwia rozpoczęcie własnej działalności np. bezrobotnym czy młodzieży.

- Komisja Europejska jest trwale zaangażowana we wspieranie mikroprzedsiębiorczości, jako sposobu walki z wyłączeniem społecznym i finansowym. Umowa z Inicjatywą Mikro pozwoli ponad sześciu tysiącom polskich mikroprzedsiębiorców pozyskać pożyczki o łącznej wartości czterdziestu pięciu milionów euro, dające im wsparcie niezbędne do rozpoczęcia działalności i rozwoju, a tym samym przyczyni się do pobudzania gospodarki - powiedziała Marianne Thyssen, Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

W ramach EaSI, Inicjatywa Mikro uruchomi specjalny program pożyczkowy objęty unijną gwarancją. Gwarancja UE jest bezpłatna i realizowana poza reżimem pomocy publicznej, co oznacza brak konieczności obciążania (klienta i pośrednika) uciążliwymi ryzykiem i obowiązkami sprawozdawczymi. Pośrednik musi za to stosować "Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów". Warto podkreślić, że Inicjatywa Mikro wdroży budżet mikrofinansowania o ponad 50% wyższy od finansowania udostępnionego do tej pory przez wszystkich pośredników Instrumentu Progress w Polsce. Oferta Inicjatywy Mikro dedykowana jest podmiotom w tzw. luce finansowej, nie konkuruje więc ani nie wypiera z rynku oferty bankowej.

Z nowej oferty ma skorzystać do połowy 2018 r. ponad 6000 polskich mikroprzedsiębiorców.

- Inicjatywa Mikro wesprze osoby podejmujące działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorców w rozwijaniu ich firm, niezależnie od sektora działalności oraz etapu rozwoju, w jakim się znajdują. Nasz fundusz stosuje zindywidualizowane podejście do każdego podmiotu, uwzględniając nie tylko jego zdolność kredytową, ale i specyfikę jego aktywności. Dzięki gwarancji UE jesteśmy w stanie znacznie rozszerzyć zakres i dostępność usług. Wysoko oceniamy współpracę z EFI i mamy nadzieję na pomyślną realizację całego projektu - powiedział Piotr Zimoląg, Prezes Inicjatywy Mikro sp. z o.o.

W regulacjach UE zdefiniowano mikroprzedsiębiorstwo jako firmę zatrudniającą mniej niż 10 osób (w tym jednoosobową działalność gospodarczą), którego roczny obrót lub roczna kwota bilansu nie przekracza 2 mln euro. Przypomnijmy, że 95% firm w Europie to mikroprzedsiębiorcy. W tym świetle mikrofinansowanie jawi się jako ważne narzędzie pobudzania samozatrudnienia, tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Znaczenie mikrofinansowania wzrasta szczególnie w okresach ograniczania oferty kredytowej przez banki. Instrumenty wsparcia inżynierii finansowej UE powinny pomóc kredytodawcom, poprzez m.in. zabezpieczanie ryzyka, dostęp do tańszego pieniądza i w efekcie zwiększanie dostępności finansowania.

- Pragnę pogratulować Inicjatywie Mikro europejskiego sukcesu i wyrazić zadowolenie, że tego typu instrumenty i instytucje finansowe wesprą polski rynek w walce z wykluczeniem finansowym oraz w rozwoju wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości. W Polsce nadal bowiem istnieje potrzeba znacznego zaangażowania wsparcia tego typu, aby ułatwić wykluczonym podejmowanie aktywności i unikanie ubóstwa. Polski rząd, w tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej także podejmuje działania w tym kierunku. Jednym z nich jest udział Polski, jako państwa członkowskiego, w finansowaniu programu EaSI oraz wsparcie rodzimego rynku, właśnie poprzez KPK - powiedziała Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Potwierdzają to dane resortu gospodarki: ponad 30% wnioskujących o kredyt w Polsce spotyka się z odmową. Odsetek ten jest prawie trzykrotnie wyższy wśród start-up (88%). Jednocześnie do najważniejszych powodów zamykania działalności gospodarczej należą niskie kompetencje w zakresie umiejętności zarządzania finansami firmy, mimo jej potencjału gospodarczego. Ponad połowa z takich podmiotów spełnia jednak warunki, umożliwiające obsługę przez fundusz Inicjatywa Mikro, który w ramach uzyskanego wsparcia zagranicznego i unijnego, posiada odpowiednie narzędzia i środki do pochłaniania ryzyka i obsługi klientów podwyższonego ryzyka.

Dlatego Inicjatywa Mikro i KPK opracowały i ogłosiły także uruchomienie działań wspierających wdrożenie ww. instrumentów UE w postaci Programu inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy "IMPULS". Będzie to specjalny program współpracy z rynkiem finansowym, mający na celu umożliwienie podejmowania działalności gospodarczej i zatrudnienia poprzez udostępnienie usług finansowych i mentoringu klientom odrzucanym przez komercyjny rynek finansowy. Osoby te po pewnym czasie, po uzyskaniu przez nich odpowiedniego stopnia dojrzałości biznesowej i zdolności np. do uzyskania kredytu bankowego, będą ponownie włączane do standardowego (nie wspieranego już preferencyjnie przez podatników) obrotu gospodarczego. W razie powodzenia programu w zakresie programu "EaSI", rozważane jest rozszerzenie go na inne instrumenty.

- Program jest godną pochwały inicjatywą prywatną, ale realizowaną w ramach działalności misyjnej Inicjatywy Mikro - pod patronatem i we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, ponieważ dotyczy wprost beneficjentów programu EaSI w Polsce. Będziemy wspierać tego Pośrednika w dialogu z rynkiem komercyjnym w tej sprawie - powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Źródło: Inicjatywa Mikro sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: