Prawie 4 mld zł przychodów ABC Data po trzech kwartałach 2014 r.

Finanse i gospodarka

Lider polskiego rynku dystrybucji IT i znaczący gracz w regionie Europy Środkowej wypracował w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. 3 934,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 15,8 proc. r/r. Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych, zysk EBITDA wyniósł 43,2 mln zł. Spółka jednocześnie opublikowała nową prognozę wyników w 2014 r.

Grupa ABC Data wypracowała w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. 20,0 mln zł zysku netto, czyli o 49,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie zysk netto spółki dominującej, z którego wypłacana jest dywidenda, wyniósł w tym czasie 32,3 mln zł, co oznacza 28,7 proc. wzrost r/r.

– ABC Data konsekwetnie umacnia swoją pozycję i dynamicznie zwiększa przychody. Nasza dynamika sprzedaży kilkukrotnie wyprzedza rynek – mówi Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu ABC Data S.A. – Istotny wpływ na wyniki w trzecim kwartale miały wydarzenia o charakterze jednorazowym. Zawiązaliśmy dwie istotne rezerwy: jedną na trudnościągalne należności, i drugą, związaną ze stanami magazynowymi. Nawet po ich uwzględnieniu nasz najważniejszy parametr – zysk netto z którego płacimy co roku wszystkim akcjonariuszom dywidendę wzrósł o ponad 28 proc. – tłumaczy.

Zysk EBITDA bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych wyniósł po trzech pierwszych kwartałach 2014 r. 55,9 mln zł i był o 4,6 mln zł wyższy niż rok wcześniej. Wartość one-off’ów sięgnęła 12,7 mln zł.

Wraz z wynikami w trzecim kwartale, Spółka opublikowała korektę prognozy wyników. Nowa prognoza, uwzględniająca wyniki w trzech pierwszych kwartałach oraz zdarzenia jednorazowe zakłada, że ABC Data wypracuje w 2014 r. 5 542,3 mln zł przychodów i 74,8 mln zł zysku na poziomie EBITDA.

Źródło: ABC Data S.A.

Udostępnij artykuł: