Prawne aspekty biometrii: Wstęp

BANK 2011/07- 08

Wykorzystanie biometrii w wielu dziedzinach życia staje się powszechne. Choć jednak technologie biometryczne rozwijają się bardzo dynamicznie, nie wszystkie wątpliwości zostały jeszcze wyjaśnione.

Szczególnie istotnym elementem jest zapewnienie najwyższego standardu ochrony danych osobowych, jak i szeroko rozumianej, prawnie chro- nionej prywatności.

Eksperci, którzy zajmują się biometrią, jednoznacznie wskazują, że priorytetem jest zabezpieczenie tożsamości w rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym, w którym powszechnie korzysta się z usług elektronicznych na odległość, posługując się nowoczesnymi środkami ko- munikacji. Technologia przestała być problemem, ale za jej rozwojem nie nadąża rozumienie i interpretacja prawa. Sektor bankowy, będący liderem w rozwoju technologii informatycznych, dba o wysoki poziom bezpieczeństwa swoich klientów. Przy wykorzystaniu biometrii jako nowej technologii do identyfikacji i uwierzytelnienia klientów, tak jak w wielu innych sektorach gospodarki, pojawiły się wątpliwości związane z ochroną danych osobowych i zrozumieniem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: