Prawne aspekty biometrii:Biometria w kontekście danych osobowych

BANK 2011/07- 08

Dane biometryczne to informacje o osobie, uzyskiwane wskutek wcześniejszego pomiaru właściwości cech fizycznych (np. odcisk palca, wzór naczyń krwionośnych palca, dłoni) lub cech zachowania człowieka (w naukowym słownictwie biometrycznym zamiast "cech zachowania" używa się sformułowania "cechy behawioralne", np. głos, podpis odręczny).

O danych biometrycznych można mówić w znaczeniu szerokim i wąskim. Pierwsze z nich obejmuje tzw. próbki biometryczne, czyli surowe (nieprzetworzone) dane (np. obraz odcisku palca). Węższe znaczenie danych biometrycznych obejmuje tzw. wzorce biometryczne, wyznaczane na podstawie próbek biometrycznych i zawierające informacje o tożsamości osoby z pominięciem innego typu informacji mogących zaburzyć proces weryfikacji. Wzorzec biometryczny stanowi więc identyfikator jednostki, zapisywany zwykle na karcie mikroprocesorowej lub w centralnej bazie danych, wykorzystywany w systemie biometrycznym podczas weryfikacji tożsamości.

Próbki biometryczne i wzorce biometryczne nie zawierają zatem tych samych informacji (poza nielicznymi metodami biometrii, gdzie pojedyncza próbka lub zbiór próbek stanowi wzorzec biometryczny). Ponieważ celem biometrii jest niezawodne rozpoznanie i/lub weryfikacja tożsamości osoby, wzorce ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: