Prawo: Banki spółdzielcze wobec regulacji resolution

NBS 2016/12

Polska jako jeden z ostatnich krajów UE wprowadziła postanowienia tzw. resolution. Dobrze, że funkcję tego organu będzie pełnił Bankowy Fundusz Gwarancyjny, posiadający renomowaną pozycję, tak na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Zbigniew R. Wierzbicki

Nowe regulacje wzbudzają jednak pewne wątpliwości. Dotyczą one m.in. braku ochrony dla depozytariuszy z grupy jednostek samorządu terytorialnego, a bardzo mieszane uczucia i negatywne oceny społeczne budzi fakt objęcia gwarancjami depozytów kadry kierowniczej banku, który będzie podlegał restrukturyzacji.

Negatywne opinie wywołuje także brak możliwości uwzględniania składek na BFG do kosztów uzyskania przychodów. Zwraca się też uwagę na niedostateczną spójność między regulacjami CRDIV/CRR a unijną dyrektywą BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive, czyli dyrektywą dotyczącą działań naprawczych i uporządkowanej likwidacji banku), której to przepisy regulują przyjmowane i wdrażane rozwiązania w zakresie resolution. Pojawia się również wątpliwość dotycząca okreś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: