Prawo bankowe: Polisolokakty do skubania

NBS 2015/01

Pojęcie "polisy" czy "lokaty" z pewnością znane jest każdemu konsumentowi. Nie oznacza to jednak, że poruszanie się po rynku usług inwestycyjnych jest łatwe i nie wymaga szczególnej ostrożności. Przykład tzw. polisolokat dowodzi, że zdarzają się oferty, skonstruowane w sposób sugerujący, że mamy do czynienia z produktem innym niż w rzeczywistości.

W październiku 2014 r. Prezes UOKiK stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez cztery instytucje finansowe (jednego ubezpieczyciela i trzech pośredników) zaangażowane w sprzedaż tzw. polisolokat. Oferowany produkt z definicji łączy elementy ubezpieczenia i produktu inwestycyjnego, umowa jest zawierana na wiele lat, a konsument wpłaca kwoty jednorazowo lub w określonych okresach. Inwestycja może (ale nie musi, gdyż możliwa jest również strata) przynieść zysk dopiero po wielu latach, np. 10, 15. Zazwyczaj wcześniejsza rezygnacja z zawartej umowy oznacza utratę całości lub części środków. Klienci, którzy zawarli umowy tzw. polisolokat, skarżyli się na wprowadzanie w błąd w procesie podejmowania decyzji o lokowaniu środków. Oferta była przedstawiana jako bezpieczna lokata, a sprzedawcy nie informowali o ryzyku ani o wysokich kosztach rezygnacji.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: