Prawo bankowe: Upadłość konsumencka w nowej regulacji

NBS 2014/10

W dniu 19 września 2014 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 29 sierpnia 2014 r. ustawę o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa, która wejdzie w życie 31 grudnia 2014 r. nadaje nowe brzmienie przepisom regulującym postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).

Najważniejsze zmiany przewidziane w tzw. upadłości konsumenckiej można scharakteryzować w następujący sposób:

  • W przypadku upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, celem postępowania upadłościowego w pierwszej kolejności będzie oddłużenie osoby fizycznej – umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu, a dopiero jeśli jest to możliwe – zaspokojenie roszczeń wierzycieli, w jak najwyższym stopniu.
  • Ustawa wprowadza zasadę, że postępowanie upadłościowe wobec konsumentów może być prowadzone także wówczas, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.
  • W ustawie dokonano liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej – następuje rezygnacja z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: