Prawo:Bezpieczeństwo kupującego w internecie

KF 2014.04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Nadchodzą znaczące zmiany przepisów dla klientów kupujących w internecie. 23 czerwca w 2011 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę w sprawie praw konsumentów, która została opublikowana 22 listopada 2011 r. w "Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej".1 Ustawa przenosi do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy.

Nadchodzą znaczące zmiany przepisów dla klientów kupujących w internecie. 23 czerwca w 2011 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę w sprawie praw konsumentów, która została opublikowana 22 listopada 2011 r. w "Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej".1 Ustawa przenosi do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy.

Kazimierz Pierzchała

Nad projektem pracują posłowie z sejmowej podkomisji. Teoretycznie jest jeszcze czas na zmiany, choć pole manewru jest ograniczone, bo przepisy dyrektywy muszą zostać przeniesione do polskiego prawa niemal w całości. W efekcie prawa konsumentów we wszystkich 28 krajach Unii powinny być niemal identyczne.2

Na podstawie art. 28 ust. 1 niniejszej dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane zostały do wdrożenia przedmiotowej dyrektywy do swojego prawa krajowego do 13 grudnia 2013 r. Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 2 normy te muszą następnie zostać zastosowane najpóźniej od 13 czerwca 2014 r. Dzięki nowym przepisom wydłuży się m.in. czas na odstąpienie od umowy, który w skrajnych przypadkach może wynieść nawet 12 miesięcy. Możliwe będzie również odzyskanie kosztów odesłania niechcianego towaru do e-sklepu. Klienci będą też bardziej świadomi przysługujących im praw, gdyż to sprzedawca będzie musiał dołożyć starań, by skutecznie o nich poinformować. Nowe przepisy pozwolą również na łatwiejsze robienie e-zakupów w krajach Unii Europejskiej. Sprzedawca będzie musiał poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy (tak jest już dzisiaj) i dodatkowo będzie zobowiązany dołączyć na piśmie dane o sprzedawcy (adres, telefon, e-mail) oraz o towarze i jego cenie. Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązków informacyjnych, jeśli wartość zakupów nie przekroczy 50 EUR (każde państwo ustala tę kwotę, uwzględniając realia swojego rynku. Ustawodawca w Polsce przymierza się do kwoty 50 zł, motywując to chęcią zapobiegania patologiom oszustw przez akwizytorów). Wszystko po to, żeby ułatwić konsumentom kontakt, np. w razie reklamacji. Większe uprawnienia przysługujące kupującym powinny przyczynić się też do popularyzacji zakupów internetowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Sprzedawcy, aby uniknąć niepotrzebnych strat, powinni zadbać o swoje regulaminy oraz zmodyfikować strony internetowe sklepu.

Dla zobrazowania powagi i złożoności problemu pozwolę sobie przytoczyć zapisy dyrektywy. (…) Przedsiębiorca powinien spełnić minimalne wymogi informacyjne i odesłać konsumenta do innego źródła informacji, na przykład podając bezpłatny numer telefonu lub hiperłącze do strony internetowej przedsiębiorcy, na której stosowne informacje są bezpośrednio udostępnione i łatwo dostępne. Jeżeli chodzi o wymóg informowania konsumenta o kosztach zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wymóg ten będzie uważany za spełniony, jeżeli na przykład przedsiębiorca określa przewoźnika (na przykład przewoźnika, któremu powierzył dostarczenie towarów) oraz jedną cenę odnoszącą się do kosztu zwrotu towarów. W przypadku gdy przedsiębiorca nie może w sposób racjonalny wcześniej obliczyć kosztów zwrotu towarów, na przykład ponieważ sam przedsiębiorca nie oferuje organizacji zwrotu towarów, powinien on przedstawić oświadczenie, że koszty te będą musiały zostać pokryte przez konsumenta oraz że mogą one okazać się wysokie, a także dostarczyć rozsądne oszacowanie maksymalnych kosztów, które mogłoby opierać się na kosztach dostarczenia dla konsumenta. (…) Ponieważ w przypadku sprzedaży na odległość konsument nie jest w stanie zobaczyć towarów przed zawarciem umowy, powinno mu przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy. Z tych samych powodów konsument powinien mieć możliwość przetestowania i sprawdzenia towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów….

Klient musi być poinformowany

Potocznie w Polsce obowiązująca zasada, iż nieznajomość prawa szkodzi, nie będzie już dotyczyła kupujących w sklepach internetowych, lecz sprzedających. Handlowcy będą mieli obowiązek informowania klientów o podstawowych uprawnieniach, które im przysługują. Regułą będzie np.: konieczność zamieszczania informacji o prawie do zwrotu towaru, informacji o tym, iż koszty odesłania do sklepu ponosi kupujący.

Definicja w art. 2, ust. 14 brzmi: gwarancja handlowa oznacza ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: