Prawo: BTE a przedawnienie roszczeń banku

NBS 2017/02

Bankowy tytuł egzekucyjny, jak wiadomo, został zlikwidowany. Nie oznacza to jednak, iż całkowicie wycofano go z obrotu prawnego. BTE wystawiony przed datą wejścia w życie ustawy go likwidującej zachowuje moc prawną i nadal może stanowić podstawę egzekucji.

Stefan Cieśla

Warto zatem sprawdzić, jak ma się BTE do przedawnienia roszczeń banku wobec dłużnika w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2016 r. Teoretycznie od 27 listopada 2015 r., czyli od wejścia w życie Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1854), banki straciły prawo wystawiania tytułów egzekucyjnych. Instytucja ta została bowiem ustawowo zlikwidowana.

Likwidacja ta zresztą została już wcześniej przesądzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który 14 kwietnia 2015 r.1 orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe2 są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja bowiem w przedmiotowym artykule stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi, a więc wszyscy mają prawo do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: