Prawo budowlane: rząd przyjął tzw. pakiet wolnościowy

Inwestycje / Nieruchomości / Prawo i regulacje

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął pakiet zmian w prawie budowlanym, zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), podał resort.

Pracownik firmy budowlanej na budowie
Fot. stock.adobe.com/shotsstudio

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął pakiet zmian w prawie budowlanym, zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), podał resort.

Zamiast taczki z projektami, inwestorowi wystarczy kilka teczek #PrawoBudowlane

"Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Będą sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw przedłużających podłączenie, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Będzie też nowa procedura legalizacji starych samowoli budowlanych, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo takich obiektów" - czytamy w komunikacie.

Ułatwienie dla Czystego Powietrza

MIiR podkreśla, że rządowy program "Czyste Powietrze" musi opierać się o skuteczne rozwiązania promujące podłączanie wszystkich nowych inwestycji do sieci ciepłowniczej wszędzie tam, gdzie jest to dziś możliwe - stąd zmiany w Prawie energetycznym umożliwiające egzekwowanie obowiązku podłączania budynków. Projektant będzie sprawdzał czy budynki mieszkalne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej.Jeśli przedsiębiorca zarządzający sieciami technicznymi będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do tych sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. Ustawa wprowadzi zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

20-letnia samowola budowlana

Ważna zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków dotyczy starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podano także.

Mniej dokumentów

Budujący będą na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia składać mniej dokumentów. Zamiast taczki z projektami, inwestorowi wystarczy kilka teczek. Do wniosku będzie dołączał bowiem tylko część obecnego projektu budowlanego. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3.Po zmianach, projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót, czytamy dalej.

Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

"Likwidujemy absurdy: biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie będą wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Na tak dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów nie potrzebna jest decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu- byłoby to absurdalne. Zatem zostanie to po prostu uregulowane wprost w ustawie. W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej" - wskazał też resort.

5 lat na podważenie pozwolenia na budowę

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć, podano również.Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione będą również w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: