Prawo budowlane: ustawodawca proponuje ograniczenie maksymalnej powierzchni zabudowy, bez kierownika budowy i pozwolenia na budowę

Inwestycje / Nieruchomości / Prawo i regulacje

Business Centre Club przekazał w ramach konsultacji publicznych uwagi i propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który jest jednym z elementów tzw. Polskiego Ładu.

dr Łukasz Bernatowicz wiceprezes, ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych
Dr Łukasz Bernatowicz, BCC. Źródło: BCC

Business Centre Club przekazał w ramach konsultacji publicznych uwagi i propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który jest jednym z elementów tzw. Polskiego Ładu.

W Uzasadnieniu do projektu ani w Ocenie Skutków Regulacji nie podano żadnych konkretnych argumentów dlaczego przyjęto takie a nie inne, maksymalne powierzchnie w odniesieniu do budynków stanowiących przedmiot regulacji. Nie przywołano żadnych badań, ani też żadnych danych statystycznych w odniesieniu do wskazanych powierzchni.

Przeciwnie, w sposób całkowicie, w opinii BCC, arbitralny i dowolny przyjęto, że budynki o wskazanych powierzchniach będą odpowiednio „niewielkie” i odpowiednie dla realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli regulacja ma wywierać pozytywny efekt gospodarczy i wpływ na rynek nieruchomości (zwłaszcza w segmencie gospodarki mieszkaniowej), powinna zostać poprzedzona co najmniej rzetelnymi badaniami statystycznymi oraz analizami zapotrzebowania rynku.

Nie przywołano żadnych badań, ani też żadnych danych statystycznych w odniesieniu do wskazanych powierzchni

W opinii BCC, takich badań zabrakło w odniesieniu do projektu, a przynajmniej ich wyniki nie zostały ujawnione w jego uzasadnieniu.

Czytaj także: Możliwość budowy domów do 70 m2 bez zezwolenia coraz bliżej

Zdaniem BCC, wymóg uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypacza sens całego projektu.

Dlatego, mając na uwadze, iż jego celem jest wprowadzenie istotnych ułatwień w realizacji inwestycji budowlanych w postaci niewielkich domów mieszkalnych oraz przyspieszenie realizacji tego typu inwestycji, proponujemy rozważyć możliwość rezygnacji z wymogu uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.

Wymóg uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypacza sens całego projektu

Jest to proces stosunkowo długotrwały i istotny w ramach całego procesu inwestycyjnego, niemniej jednak, od wskazanego wymogu istnieją wyjątki.

Dr Łukasz Bernatowicz,

wiceprezes, ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych.

Nazwa dokumentu: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („Projekt”).

Źródło: BCC

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: