Prawo: Czy banki spółdzielcze będą mogły być wyłączone z rygorów bazylejskich norm ostrożnościowych?

NBS 2017/02

Część polskiego sektora bankowości spółdzielczej kolejny raz dyskutuje na temat możliwości wyłączenia ich instytucji spod rygorów norm ostrożnościowych obowiązujących na podstawie pakietu unijnych regulacji CRD IV/CRR.

Mariusz Zygierewicz

Asumptem do takich rozważań jest wyłączenie z tych rygorów wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych działających w Polsce oraz opublikowanie pod koniec 2016 r. projektu zmiany dyrektywy CRD IV (określanego niekiedy jako CRD V) oraz projektu zmiany rozporządzenia CRR (określanego z kolei jako CRR II). Ogłoszone propozycje zmian unijnych regulacji zakładają wprowadzenie nieco większej elastyczności w stosowaniu wymogów regulacyjnych wobec banków w niektórych obszarach, zwłaszcza wobec mniejszych instytucji kredytowych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: