Prawo: Czy mają w Polsce przyszłość?

BANK 2012/12

Trwa europejska dyskusja o kształcie przyszłej dyrektywy o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution - ADR). Warto zatem zastanowić się, jak powinny być one tworzone i czy państwo powinno sprawować nad nimi nadzór. A jeśli tak, to w jakim zakresie?

Katarzyna Marczyńska,
Arbiter Bankowy przy ZBP

W dokumencie opracowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Polityka konsumencka na lata 2010-2013” zdiagnozowano, iż przy dochodzeniu przez konsumentów ich praw, w szczególności w sprawach drobniejszych, system sądownictwa powszechnego nie sprawdza się ze względu na: przewlekłość postępowania, wysokie koszty, sformalizowane procedury oraz opory natury psychologicznej związane z wikłaniem się przez konsumentów w postępowanie sądowe (patrz: UOKiK, „Polityka konsumencka na lata 2010-2013”, str. 21). Wyjściem stają się więc alternatywne metody rozwiązywania sporów, na co wskazała już Komisja Europejska w załączniku do Zaleceń Komisji Europejskiej z 29 czerwca 2009 r. (C 2009 4728). Wezwała państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz skuteczniejszego egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku oraz promowania mechanizmów rozwią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: