Prawo: Dłużnicy na coraz silniejszej pozycji

BANK 2019/10

Fot. David Pereiras/stock.adobe.com

Obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, uchwalona w lipcu br. przez Sejm, zapowiadana była jako usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tym kluczowym dla bezpieczeństwa i obrotu gospodarczego obszarze. Tymczasem niektóre spośród przyjętych regulacji wpisują się w tendencję ograniczania praw wierzycieli i tworzenia kolejnych przywilejów dla dłużników.

Karol Materna

Siedemnaście artykułów, zmieniających przeszło trzysta przepisów w ośmiu aktach prawnych i uchylenie ustawy o rozpoznaniu przez sądy spraw gospodarczych to efekt prac legislacyjnych, zapoczątkowanych w listopadzie 2017 r. przez resort sprawiedliwości. Od samego początku projekt zapowiadany był jako reforma procedury cywilnej, mająca na celu doprecyzowanie przepisów oraz ograniczenie czasochłonności postępowań toczących się przed polskimi sądami. Jego twórcy zdecydowali się na tak rewolucyjne rozwiązania, jak umożliwienie składania zeznań w formie pisemnej czy wprowadzenie generalnej zasady rozstrzygania spraw podczas jednej rozprawy sądowej, w razie konieczności poprzedzonej posiedzeniem przygotowawczym.

Zgodnie z nowymi przepisami rozpatrywanie pozwu w toku więcej niż jednego posiedzenia powinno mieć charakter wyjątkowy, a kolejne rozprawy powinny się wówczas odbywać niezwłocznie, w cią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: