Prawo: Do poprawki

BANK 2014/01

Według danych BIG InfoMonitor zaległe zadłużenie Polaków spada. Mimo to w końcu września 2013 r. ponad 2,3 mln osób nie regulowało swoich zobowiązań w terminie. Wprowadzone w 2009 r. przepisy pozwalały na upadłość konsumencką. Jednak okazały się tak restrykcyjne, że z dobrodziejstwa ustawy mogli skorzystać tylko nieliczni - około 80 osób.

BOHDAN SZAFRAŃSKI

Jak wykazała analiza przeprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości z udziałem ekspertów zewnętrznych, wprowadzenie przepisów o upadłości konsumenckiej w 2009 r. nie spełniło zakładanych oczekiwań. Zarówno przesłanki jej ogłoszenia, jak i formalizm procesowy powodują, że upadłość konsumencka powszechnie uważana jest za instytucję martwą. W latach 2009-2012 wpłynęło do sadów 1986 wniosków, ogłoszono 60 upadłości, 867 wniosków oddalono i zwrócono 1059. Z punktu widzenia wierzyciela upadłość konsumencka zawsze stanowi ryzyko, tym większe im przepisy są łagodniejsze. Jednak jest to jedyna droga do realnego odzyskania przynajmniej części długu. Dlatego w przypadku upadłości konsumenckiej lepiej mówić o restrukturyzacji zadłużenia. Jest to bardziej procedura oddłużeniowa, połączoną z zobowiązaniem dłużnika ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: