Prawo: E-prawnicy

BANK 2014/10

Na naszych oczach powstała nowa grupa prawników wyspecjalizowanych w przestępstwach wykorzystujących nowoczesne technologie.

Na naszych oczach powstała nowa grupa prawników wyspecjalizowanych w przestępstwach wykorzystujących nowoczesne technologie.

MARCIN PODLEŚNY

Z raportu „Norton Cybercrime Report 2012” wynikało, że w 2012 r. w Polsce ofiarami cyberprzestępców padło niecałe 40 proc. użytkowników internetu, czyli 7,2 mln osób. Przestępcy internetowi zainkasowali w naszym kraju w 2012 r. łącznie 4,8 mld zł – pojedyncza ofiara straciła średnio 672 zł. Dodatkowo, według raportu, około 34 proc. użytkowników urządzeń mobilnych w Polsce padło ofiarami próby oszustwa w postaci wiadomości tekstowej z linkiem czy poleceniem wybrania numeru. Od czasu opublikowana tych wyników upłynęły dwa lata. Możemy założyć, że problem cyberprzestępczości znacznie wzrósł. Jednym z efektów wzrostu liczby e-przestępstw jest specjalizowanie się prawników w przestępstwach wykorzystujących technologie informatyczne.

Cyfrowa specjalizacja

– Myślę, że powoli można zacząć mówić o prawnikach specjalizujących się w przestępstwach komputerowych. Ta forma przestępczości obecnie rozwija się i prognozuje się, że będzie się rozwijać wraz ze zwiększaniem się dostępności internetu oraz upowszechnieniem użycia narzędzi komputerowych. Naturalne jest więc, że wraz z wytworzeniem się nowej gałęzi przestępczości powstanie także grupa prawników specjalizujących się w tego rodzaju sprawach. Zgodnie z zasadą, że podaż odpowiada popytowi powstaje nowa specjalizacja wśród prawników jako reakcja na potrzeby rynku oraz klientów z sektora szeroko rozumianych nowych technologii. Firm komputerowych, ale także banków, dostawców usług. Dla przykładu mogę powiedzieć, że w naszej kancelarii pracują specjaliści zajmujący się cyberprzestępczością, ale również prawnicy, którzy zapewniają pomoc klientom z sektora nowych technologii, a także usług świadczonych za pomocą sieci i narzędzi informatycznych – informuje Bartłomiej Niewczas, Senior Associate w kancelarii Bird & Bird.

Marek Porzeżyński, prawnik z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, potwierdza, że rzeczywiście w ostatnim czasie doszło do powstania specjalizacji w obszarze wykorzystania nowych technologii. – Nie zawężałbym jednak tej grupy jedynie do wyspecjalizowania w przestępstwach internetowych. Radzi ona sobie również ze wszelkimi innymi aktywnościami w sieci. W szczególności zajmuje się ona kwestiami prawnymi związanymi ze sklepami internetowymi, innymi formami działalności gospodarczej w internecie, ochroną danych osobowych oraz naruszeniami praw własności intelektualnej i ochroną dóbr osobistych uszczerbionych w wyniku niepochlebnych wpisów na stronach/blogach/portalach internetowych – dodaje.

Wiedza w zakresie e-przestępczości jest dosyć specyficzna i wymaga także, oprócz znajomości przepi- sów i przygotowania prawniczego, dobrej znajomości specyfiki działania i zastosowania narzędzi informatycznych, pewnej wiedzy z zakresu informatyki oraz specyfiki środowiska informatycznego, w którym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: