Prawo: eIDAS – unijny filar prawny dla podpisów elektronicznych

BANK 2016/05

Jednym z czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości jest elektronizacja usług, świadczonych zarówno pomiędzy firmami, jak i w kontaktach z administracją publiczną. Ta zmiana przynosi wymierne korzyści dla biznesu, które w sposób bezpośredni wpływają na gospodarczą kondycję kraju. Do kluczowych narzędzi umożliwiających rozwój gospodarki elektronicznej należy e-podpis, którego upowszechnienie znalazło się wśród celów Unii Europejskiej.

Podstawą procesu ujednolicania przepisów dotyczących cyfryzacji usług świadczonych w ramach struktur europejskich, było przyjęcie w lipcu 2014 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej projektu Rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)1, które wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Nowa regulacja, która zastąpi polską ustawę o podpisie elektronicznym, zakłada przede wszystkim wzajemne uznanie przez państwa członkowskie usług zaufania, w tym m.in. podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych.

Zmiana przepisów ma na celu z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną na terenie UE, z drugiej zaś zwiększenie wygody elektronicznych operacji oraz usunięcie dotychczasowych barier hamują...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: