Prawo: Elektroniczne uwierzytelnienie oświadczenia woli w sieci

NBS 2017/05

Od pierwszych lat funkcjonowania człowieka jako osoby myślącej, w społecznych relacjach pomiędzy ludźmi ich wzajemne stosunki kształtują oświadczenia woli, czyli uzewnętrznianie tej woli w przekazie do innej osoby. Wola osoby składającej takie oświadczenie jest wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny. Tak też definiuje oświadczenie woli współczesny Kodeks cywilny regulujący w Polsce stosunki cywilne między różnymi podmiotami prawa cywilnego.

Stefan Cieśla

Sięgając do historii, możemy się przekonać, iż już w najstarszych cywilizacjach – zgodnie z warunkami technicznymi danej epoki – starano się uwierzytelnić oświadczenia woli. Początkowo były to zapewne (per analogiam do zwyczajów plemion prymitywnych) zabiegi magiczne dokonywane przy świadkach, ale po wynalezieniu pisma ta forma uwierzytelniania zasadniczo została zaniechana. Właśnie po wynalezieniu pisma po raz pierwszy w znanej nam historii powstał problem trwałego uwierzytelnienia dokumentu, który miał być wiarygodny nawet w nieobecności osób, które dokument ten sporządziły. Pierwsze dokumenty zapisywano na glinianych tabliczkach.

Pierwsze formy uwierzytelniania

Wówczas to, ponad 6000 lat temu(!), wymyślono cylindryczne pieczęcie odciskane na tabliczce, będące pierwszą znaną nam formą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: