Prawo: Gwarancja bankowa w księgach

BANK 2017/09

Gwarancja bankowa to instytucja unormowana w prawie bankowym. Jest jedną z metod osobistego zabezpieczania wierzytelności, na wypadek gdyby dłużnik nie wykonał, bądź wprawdzie wykonał, ale nierzetelnie, ciążące na nim zobowiązania (np. handlowe z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług). Jej celem jest uwiarygodnienie zleceniodawcy (np. nabywcy towarów/usług) gwarancji względem jego klienta (np. dostawcy towarów/usług).

Marek Barowicz

Instytucja gwarancji zwiększa prawdopodobieństwo tego, że podmiot wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań wobec swojego kontrahenta (w terminie ureguluje należność za towar/usługę, należycie zrealizuje umówione świadczenie). Gwarancja bankowa ma chronić jej beneficjenta zarówno przed niewypłacalnością dłużnika, jak i przed ryzykiem żmudnego dochodzenia roszczeń od niego. Jest odpłatna. Warunki jej udzielenia (w tym: zakres, termin obowiązywania oraz wysokość opłaty) określane są przez bank indywidualnie z poszczególnymi klientami (zleceniodawcami).

Zobowiązanie banku-gwaranta

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 prawa bankowego, banki mogą udzielać i potwierdzać gwarancje bankowe. Jest nią jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta (zawsze ma charakter pieniężny), że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: