Prawo i legislacja: Po śmierci posiadacza konta

BANK 2009/02

Banki powinny przeanalizować stosowane we wzorcach umów regulacje dotyczące postępowania po śmierci posiadacza rachunku. Część z nich automatycznie rozwiązuje umowy lub zaprzestaje naliczania odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych. Jest to działanie niewłaściwe i mocno ryzykowne.

Bartosz Kapuściński

Postępowanie takie może bowiem zostać uznane za praktykę naruszającą interesy konsumentów. Niezbędne wydaje się ujednolicenie procedur stosowanych przez banki, tak aby uwzględniały one podstawowe interesy klientów i ich spadkobierców. W celu zbadania praktyki stosowanej przez banki, w zakresie wpływu śmierci konsumenta na zawartą z bankiem umowę rachunku, przeprowadzono badanie polegające na analizie dokumentacji regulującej otwieranie i prowadzenie kont. Do badania wybrano 10 banków prowadzących największą liczbę rachunków. Pominięto sytuację, w której występuje współposiadacz rachunku bankowego.

Kapitał i odsetki dla spadkobierców

W wyniku analizy uzyskanych od banków materiałów ustalono, iż jeden z 8 banków przewiduje w segmencie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: