Prawo i legislacja: Rejestr informacji kredytowej

BANK 2009/01

Nieczęsto tematyka informacji pochodzącej z instytucji finansowych jest przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Na uwagę zatem zasługuje orzeczenie (sygn. akt C-238/05), jakie wydał dla Tribunal Supremo - Sądu Najwyższego Hiszpanii.

Katarzyna Zajączkowska-Weremczuk

Zapadło ono w sprawie dotyczącej systemu, funkcjonującego między hiszpańskimi instytucjami, zawierającego informacje o wypłacalności klientów. Tribunal Supremo – Sąd Najwyższy Hiszpanii skierował wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zadał dwa pytania dotyczące wykładni artykułu 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie. Chodziło o ustalenie, „czy rejestr informacji kredytowej, jaka jest udostępniana, za opłatą, instytucjom finansowym i kredytowym w Hiszpanii” jest z nim zgodny.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział: „Art. 81 ust. 1 Traktatu (ustanawiającego Wspólnoty Europejskie – przyp. red.) należy interpretować jako oznaczający, iż umowa pomiędzy instytucjami finansowymi o wymianę informacji na temat wypłacalności klienta i niewywiązywania się z płatności, któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: