Prawo i Legislacja: Spory wokół opłaty

BANK 2009/05

Stanowi ona temat ożywionej dyskusji na całym świecie. Także w Polsce byliśmy świadkami batalii, jaką banki stoczyły z UOKiK zarzucającym jej szkodliwy wpływ na konkurencję pomiędzy agentami rozliczeniowymi. To jednak nie koniec sporu.

Łukasz Obzejta

Wszystko zaczęło się 17 stycznia 2001 r., kiedy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wpłynął wniosek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Związku Pracodawców o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Visa International Service Association, Visa Europe Limited, MasterCard Europe Sprl, bankom wydającym karty płatnicze w systemach Visa i MasterCard oraz Związkowi Banków Polskich, pod zarzutem stosowania praktyk antykonkurencyjnych, określonych w art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 6 Ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (chodziło o zmowę cenową mającą na celu ustalanie jednolitych stawek opłaty interchange oraz ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem). Zakaz praktyk antykonkurencyjnych sformułowany jest w identyczny sposób w prawie polskim i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: