Prawo i nieruchomości: Przegląd legislacyjny

FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Większa ochrona klientów firm deweloperskich Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377) - wejście w życie 29 kwietnia 2012 roku.d

Tomasz Ciodyk
Agencja Nieruchomości Rolnych

Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego, który na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej zobowiązany jest doręczyć wraz z załącznikami. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej. Ustawa przedstawia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Prawo i nieruchomości: Przegląd legislacyjny

FN 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Pakiet ustaw powodziowych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 ze zm.)

Tomasz Ciodyk
Agencja Nieruchomości Rolnych

Ustawa określa szereg rozwiązań dotyczących m.in. udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi i osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, sytuacji prawnej tych osób w związku z niemożnością świadczenia pracy, finansowania pomocy, udzielania pomocy poszkodowanym przedsiębiorcom, prac interwencyjnych i robót publicznych organizowanych w związku z likwidacją skutków powodzi.

Najistotniejsze uregulowania dotyczące nieruchomości określono w art. 5 ustawy. Do dnia 31 grudnia 2015 r. zbywanie na rzecz poszkodowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (reprezentowanego przez starostów) oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, następuje w trybie bezprzetargowym. Również w tym trybie następuje w okresie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: