Prawo i nieruchomości:Przegląd legislacyjny

FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Najem okazjonalny i nowe, korzystniejsze zasady opodatkowania najmu Ustawa z dnia z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 3 z 2010 r., poz. 13)

Tomasz Ciodyk
Aagencja Nieruchomosci Rolnych

28 stycznia 2010 r. weszły w życie zmiany wprowadzające do ustawy przepisy regulujące instytucję najmu okazjonalnego lokalu. Przepisy te dotyczą lokali mieszkalnych, których właścicielami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa o najem okazjonalny lokalu zawierana jest w formie pisemnej, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Konstrukcja umowy tworzy gwarancje dla właściciela lokalu, dotyczące jego opróżnienia po upływie okresu najmu lub po wypowiedzeniu umowy. Umowa podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do urzędu skarbowego przez właściciela lokalu. Do najmu okazjonalnego nie mają zastosowania niektóre dotychczas funkcjonujące, niekorzystne dla właścicieli uregulowania dotyczące najmu, w tym m.in. w zakresie możliwości i okresów wypowiedzenia umowy.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: