Prawo: Idzie nowe

BANK 2015/03

W tym roku czeka nas nowelizacja ustawy Prawo bankowe. Niektórzy twierdzą, że CRD IV i CRR wywrócą do góry nogami obecny porządek rzeczy. Inni są zdania, że w niedalekiej przyszłości obecna ustawa obejmować będzie jedynie kwestie publicznoprawne bankowe, a reszta dotycząca czynności bankowych znajdzie się w innych aktach prawnych.

W tym roku czeka nas nowelizacja ustawy Prawo bankowe. Niektórzy twierdzą, że CRD IV i CRR wywrócą do góry nogami obecny porządek rzeczy. Inni są zdania, że w niedalekiej przyszłości obecna ustawa obejmować będzie jedynie kwestie publicznoprawne bankowe, a reszta dotycząca czynności bankowych znajdzie się w innych aktach prawnych.

Beata Paxford

W szystkie te stanowiska wynikają z faktu, że spodzi ewane zmiany w prawie bankowym dotyczą fundamentalnych kwestii. Nie sposób w ramach jednej publikacji omówić wszystkich, stąd też poruszę głównie zmiany dotyczące organów banku. Nowelizacja ustawy zakłada znaczące zmiany co do istoty i funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej. Na członków obu organów zostaną nałożone nowe obowiązki. Przedefiniowane zostaną też pewne zasady funkcjonowania tych organów.

Zarząd po nowemu Obecnie, zarząd powoływany i odwoływany przez radę nadzorczą, składa się co najmniej z trzech członków. Na powołanie dwóch z nich, w tym prezesa zarządu banku, zgodę musi wyrazić KNF. Co należy podkreś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: