Prawo: III Kongres Prawa Bankowego i Informacji

BANK 2014/07-08

W jakim kierunku powinna iść nowelizacja prawa bankowego? Czy nowe zasady zajęcia majątku dłużnika rzeczywiście ułatwią wierzycielom dochodzenie roszczeń? Jak banki mogą bronić się przed kolejnymi pozwami zbiorowymi kredytobiorców hipotecznych? Te zagadnienia zdominowały trzeci już Kongres Prawa Bankowego i Informacji.

W jakim kierunku powinna iść nowelizacja prawa bankowego? Czy nowe zasady zajęcia majątku dłużnika rzeczywiście ułatwią wierzycielom dochodzenie roszczeń? Jak banki mogą bronić się przed kolejnymi pozwami zbiorowymi kredytobiorców hipotecznych? Te zagadnienia zdominowały trzeci już Kongres Prawa Bankowego i Informacji.

Jerzy Majka

Licznie uczestniczyli w nim przedstawiciele banków, kancelarii prawnych oraz świata nauki. Rozpoczynając kongres, wiceprezes Związku Banków Polskich mec. Jerzy Bańka przypomniał, że na brak inicjatyw ustawodawczych związanych z prawem gospodarczym – w tym bankowym – nie można w ostatnim czasie narzekać. Niestety, nie wszystkie spośród proponowanych rozwiązań ocenić można pozytywnie

Wysyp regulacji

– W 2014 r. polski sektor bankowy czeka prawdziwy wysyp regulacji – przede wszystkim wynikających z potrzeby implementacji prawa europejskiego, a także z inicjatyw krajowych – w szczególności mam tu na myśli cały okres przedwyborczy, kiedy to liczba różnorakich pomysłów, niestety o jednoznacznej proweniencji populistycznej, będzie nas przytłaczać i stanowić dla nas ogromne wyzwanie. Pozwolę sobie wymienić kilka przynajmniej najważniejszych regulacji, przed którymi dopiero jesteśmy lub w których to procesach już uczestniczymy – powiedział.

Zmiany te – to przede wszystkim no- welizacja Prawa bankowego, wynikająca z potrzeby implementacji dyrektywy CRD IV. Wpływ na kształt polskiego prawa będą miały również inne dyrektywy unijne – w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy czy uporządkowanej likwidacji banków. Kolejne obszary zmian prawnych to ustawa o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, jak również przepisy regulujące funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Niektóre propozycje zmierzają ewidentnie w niewłaściwym kierunku – jak choćby nowelizowana ustawa o usługach płatniczych, znosząca de facto nadzór nad znaczną częścią tego segmentu rynku finansowego. Powstaje również pytanie, w jakim kierunku pójdą prace nad zmianami w ustawie o nadzorze finansowym, związane z sektorem tzw. szybkich pożyczek. Zdaniem wiceprezesa ZBP, konieczna jest likwidacja zjawiska arbitrażu regulacyjnego – co powoduje wypychanie klientów banków, klientów, którzy funkcjonują w tzw. obszarze regulowanym do rynku firm pożyczkowych – ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami społecznymi. W najbliższym czasie czeka nas również dostosowanie polskiego prawa do FATCA – udało się osiągnąć w tym zakresie porozumienie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

– Wyzwanie, do którego się już przyzwyczailiśmy, to próby likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego. Jesteśmy – jak już wspomniałem – do tego przyzwyczajeni, nawet nieco znużeni. Stąd też przyjęliśmy ostatnią propozycję, którą zgłosił klub PSL, w zasadzie przyjaźnie – w części dotyczącej obowiązków informacyjnych, aczkolwiek wiemy, że są one wykonywane i że regulacja jest całkowicie zbędna – stwierdził wiceprezes Bańka.

Rozwiązania istotne dla sektora bankowego to również planowane zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego, umożliwiające elektronizację postępowań egzekucyjnych – również w części odnoszącej się do zajęć rachunków bankowych. Zdaniem wiceprezesa ZBP, postulaty sektora bankowego pozwolą na znaczące usprawnienie tej procedury. – Udział ZBP i propozycje zgłaszane aktywnie przez banki pozwolą udoskonalić te rozwiązania, wraz z instrumentem, który nazywamy w skrócie OGNIVO, oferowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Liczymy na to, że usprawnimy w ten sposób procesy, obniżymy koszty i usuniemy ryzyko, które wiąże się z przypadkami błędów – a które potem nagłaśniane są w mediach z negatywnymi skutkami – zauważył.

Czeka nas również nowelizacja prawa upadłościowego – ze szczególnym uwzględnieniem tzw. upadłości konsumenckiej.

Wiceprezes ZBP jest zdania, że toczące się w tej materii prace zmierzają w niewłaściwym kierunku. – Niestety, nadal powielany jest ten sam błąd – w miejsce układu, w miejsce porozumienia wierzyciela z dłużnikiem proponuje się procedury likwidacyjne. Kosztowne, długotrwałe, nieefektywne, stygmatyzujące upadłych i tak naprawdę powodujące, że są oni wypierani z rynku regulowanego na długi czas lub może w ogóle na zawsze – powiedział.

Szybkich zmian wymaga wreszcie funkcjonowanie tzw. rejestru klauzul niedozwolonych. Poważnym problemem jest zastępowanie tych klauzul, które zostały uznane za abuzywne. – Liczymy, że ten system ulegnie fundamentalnej zmianie, tak aby nie generować zagrożenia dla całego obrotu gospodarczego, w tym także dla sektora bankowego – stwierdził mec. Jerzy Bańka.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: