Prawo: IPS, banki i fiskus: co nie jest zabronione, jest… zakazane?

NBS 2017/05

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – napisał przeszło 200 lat temu współtwórca Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Beniamin Franklin. Ostatnie stanowisko polskiego fiskusa w sprawie klasyfikacji podatkowej wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemów ochrony instytucjonalnej nadaje tym słowom szczególnej wymowy.

Karol Jerzy Mórawski

Przez wiele lat prawo do pomniejszania podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na rzecz funkcjonowania systemu gwarancji depozytów uchodziło za bezdyskusyjne. Obligatoryjny charakter finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte systemem gwarancji oraz szczególne znaczenie ochrony deponentów dla całego sektora bankowego wydawały się w oczywisty sposób uzasadniać związek pomiędzy tymi nakładami a zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów, co z kolei jest niezbędne dla sklasyfikowania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów.

Niebezpieczny precedens

Stanowisko władz fiskalnych uległo diametralnej zmianie w roku 2012, podczas prac nad nowelizacją ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wprowadzając nowy instrument w postaci opłaty ostrożnościowej na fundusz stabilizacyjny, autorzy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: