Prawo: Jaki problem zbada KNF?

BANK 2012/11

Co pewien czas, gdy wybuchają kolejne afery na rynku finansowym lub kiedy pojawia się zapotrzebowanie polityczne, powraca w publicystyce temat, a to "parabanków", a to firm pożyczkowych, a wreszcie - spopularyzowany ostatnio przez Financial Stability Board oraz Komisję Europejską shadow banking (zwany u nas także bankowością równoległą).

Co pewien czas, gdy wybuchają kolejne afery na rynku finansowym lub kiedy pojawia się zapotrzebowanie polityczne, powraca w publicystyce temat, a to "parabanków", a to firm pożyczkowych, a wreszcie - spopularyzowany ostatnio przez Financial Stability Board oraz Komisję Europejską shadow banking (zwany u nas także bankowością równoległą).

Pojawia się przy tym niedobra, a wręcz niebezpieczna tendencja pakowania do jednego worka pojęciowego różnych podmiotów, działających na odmiennych zasadach i różnych podstawach prawnych. Mam tu na myśli łączenie takich firm, jak Amber Gold czy firm pożyczkowych (takich jak Provident) oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Niekiedy czyni się to bezpośrednio, twierdząc np. że SKOK-i to parabanki albo, że są wręcz jedyną występującą w Polsce formą shadow banking. Czasem czyni się w sposób bardziej zawoalowany – kiedy autor wyraźnie zna stan faktyczny, nie chce się narażać na zarzut nierzetelności czy nawet nieuczciwości i zestawia tak różne podmioty nie wprost, ale jednoznacznie sugerując, że mamy do czynienia w gruncie rzeczy z takimi samymi zjawis-kami: braku regulacji, nadzoru, działania na granicy prawa lub jego naruszaniem, nieuczciwością wobec konsumentów etc.

SKOK oferują usługi finansowe wyłącznie na rzecz zamkniętego kręgu swoich członków, którymi są wyłącznie osoby fizyczne, połączone więzią społeczną o charakterze zawodowym lub organizacyjnym (art. 3 w zw. z art. 6 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych).

W artykule „KNF zbada problem” mamy do czynienia zarówno z pierwszą, jak i drugą formą. Należy zatem autorowi i czytelnikom zwrócić uwagę na kilka kwestii. W Polsce dwa rodzaje instytucji finansowych są uprawnione z mocy prawa do przyjmowania lokat, prowadzenia rachunków, udzielania pożyczek i kredytów: banki (w tym banki spółdzielcze) oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Oba te sektory działają na podstawie odrębnych ustaw, w których zostały uregulowane i w których określono ich zasady działania, w tym poddano je nadzorowi. To prawda, że SKOK-i w ustawie z 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są uregulowane odmiennie niż banki: wynika to stąd, że jest to odrębny rodzaj instytucji, występujący w 100 krajach najczęściej pod nazwą credit unions (związków kredytowych), o znacznie węższym zakresie działalności niż banki. Można dyskutować co do formy i zakresu nadzoru (chociaż fakt, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: