Prawo: Kiepskie wyniki e-sądu

BANK 2015/03

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) przewidziano dla roszczeń finansowych, których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Miał to być środek na przyspieszenie postępowań tam, gdzie nie ma wątpliwości co do istnienia długu. W praktyce stał się dla niektórych firm, głównie windykacyjnych, sposobem na szybkie zarabiane pieniędzy i ściąganie nawet nieistniejących długów.

Maciej Kowal

EPU zostało wprowadzone na mocy przepisów Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 26, poz. 156), z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. (unormowania zawarte w art. 50528-50537 k.p.c.). Z kolei 7 lipca 2013 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654) nowelizująca przepisy, także w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego. Jednym z przyjętych w niej kluczowych rozwiązań, jest dodanie art. 50529a k.p.c., zgodnie z którym w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Istotną zmianę wprowadzono w zakresie regulacji identyfikujących osobę dłużnika. Zgodnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: