Prawo: Klient skarży bank

BANK 2016/02

Relacje banków z klientami to delikatna materia, będąca obiektem ostrej rywalizacji sfery regulacyjnej z dążeniem do maksymalnego zysku. Coraz częściej prawodawcy, aby wyrównać szanse klientów w ich sporze z bankami, dają im do ręki prawny oręż.

Agnieszka Wicha

Taka jest geneza powstania Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wprowadza ona istotne zmiany w sposobie rozpatrywania skarg m.in. przez banki oraz powołuje do życia Rzecznika Finansowego, który jest podmiotem realizującym funkcję ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Będzie analizował sprawy dotyczące m.in. zagadnień bankowych, ubezpieczeniowych, emerytalnych. W swoim stanowisku sam Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał na trudności, jakie może spowodować skupienie w jednej instytucji obowiązku rzetelnej analizy spraw dotyczących podmiotów rynku finansowego, ale posiadających istotne różnice. Podobne wątpliwości wyrażał przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Ustawa wprowadza definicję klienta podmiotu rynku finansowego oraz wskazuje podmioty rynku finansowego objęte ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: