Prawo: Legislacje bez ryzyka regulacyjnego

BANK 2016/05

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
sekretarz naukowy ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego

Jedną ze współczesnych metod opracowania i implementacji regulacji (prawnych ) jest koncepcja Risk-based Regulation (RbR – oparta na ryzyku), ale nie wszystkie kraje członkowskie OECD lub EU ją stosują w praktyce. Do tych państw, które dotąd nie wykazują większego zainteresowania tą metodyką, należy Polska. W teorii, jak i w życiu nie wszystkie innowacje muszą być akceptowane. Tak samo jest z koncepcjami opracowania projektów regulacyjnych, do których można zastosować wiele wariantów i szczegółowych opcji. Jednakże nasuwają się dwa kluczowe pytania. Pierwsze, jakie skutki wynikają z utrzymania dotychczasowego podejścia metodycznego do opracowania nowych projektów regulacyjnych? Ma ono charakter deterministyczny, w dużym stopniu nakazowo-rozdzielczy. Drugie pytanie, czy nie warto było stopniowo przechodzić ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: