Prawo: Lepiej później niż w ogóle…

BANK 2014/10

Potrzebę uregulowania zarówno umowy tzw. odwróconego kredytu hipotecznego, jak i istniejącej już w praktyce obrotu gospodarczego umowy renty hipotecznej, sektor bankowy - i nie tylko - sygnalizował ustawodawcy od długiego czasu. W odpowiedzi na te oczekiwania, przynajmniej w części, Sejm uchwalił Ustawę z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym.

PIOTR GAŁĄZKA

Ustawa, będąca lex specialis względem przepisów ustawy – Prawo bankowe, o czym stanowi jej art. 3, określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia zobowiązań z niej wynikających (art. 1). Przed omówieniem poszczególnych przepisów ustawy, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. W pierwszej kolejności istotny jest zakres podmiotowy instytucji mogących oferować kredyt odwrócony. Ustawa stanowi, że jedynie bank1 – powołany zgodnie z przepisami Prawa bankowego, którego działalność nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, może udzielić odwróconego kredytu hipotecznego. Jest to bardzo istotna okoliczność dla wszystkich potencjalnych kredytobiorców – odwróconego kredytu hipotecznego udzielać będą wyłącznie instytucje spełniające bardzo wysokie wymogi zarówno organizacyjne, jak i kapitałowe, gwarantujące ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: