Prawo: Limit w dół?

BANK 2016/03

15 tys. zł w miejsce 15 tys. euro - tyle wynosić ma nowy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami. Firma, która z naruszeniem tego limitu zapłaci kontrahentowi w gotówce, nie będzie mogła uwzględnić wydatku w kosztach uzyskania przychodu.

15 tys. zł w miejsce 15 tys. euro - tyle wynosić ma nowy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami. Firma, która z naruszeniem tego limitu zapłaci kontrahentowi w gotówce, nie będzie mogła uwzględnić wydatku w kosztach uzyskania przychodu.

Karol Jerzy Mórawski

Takie propozycje zmian w ustawach podatkowych opublikował resort finansów w końcu stycznia.

Określenie górnej granicy dla płatności gotówkowych w obrocie B2B na poziomie 15 tys. euro było jednym z istotniejszych posunięć, towarzyszących przystąpieniu Polski do struktur Wspólnoty Europejskiej. Wcześniej, od 1993 r., limit ten ustalony był na poziomie 3 tys. ecu (później euro), a jeśli we wcześniejszym miesiącu suma transakcji z danym kontrahentem przekroczyła wartość 10 tys. ecu (euro) trzeba było rozliczać się bezgotówkowo już przy zakupach wartych powyżej 1 tys. ecu (euro). Nowy, znacznie wyższy limit w zamyśle jego twórców miał uprościć rozliczenia polskich firm w nowych realiach gospodarczych na wspólnym, europejskim rynku. W realiach ubiegłej dekady, kiedy to internetowa bankowość wciąż była zabawką dla zamożniejszej części społeczeństwa, a dostęp do sieci bynajmniej nie był powszechny, zwiększony limit płatności wydawał się posunięciem jak najbardziej pożądanym. Dziś, kiedy w ofercie banków nietrudno znaleźć darmowe bądź niedrogie e-konta firmowe, a przedsiębiorcy z segmentu mikro mogą wykorzystywać w prowadzonej działalności osobiste ROR-y, argument odnoszący się do uciążliwości związanych z dokonywaniem przelewu stracił rację bytu.

Szansa na sukces

Konieczność obniżenia limitu płatności gotówkowych to jeden z ważniejszych celów Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014-2020. „Rozwojowi obrotu bezgotówkowego, a także zmianie przyzwyczajeń płatniczych przedsiębiorców, nie sprzyjają obowiązujące regulacje prawne dotyczące wysokości limitu na transakcje dokonywane w formie gotówkowej. Program, wzorem wielu krajów Unii Europejskiej rekomenduje podjęcie działań w celu znacznego obniżenia obecnego maksymalnego progu transakcji gotówkowych w wysokości 15 tys. euro (ok. 60 tys. zł), co nie tylko wesprze obrót bezgotówkowy, ale powinno przyczynić się również do zmniejszenia szarej strefy w gospodarce oraz zapewnić właściwe wpływy do budżetu państwa” – czytamy w zaktualizowanej wersji dokumentu. Postulaty Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności nie znajdowały dotychczas odpowiedniego poparcia ze strony administracji publicznej. W latach 2011-2013 rząd dwukrotnie usiłował nadać Programowi Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego rangę oficjalnego dokumentu, jednak obydwie próby zakończyły się fiaskiem. Podobny los spotkał poselską inicjatywę ustawodawczą w zakresie obniżenia obowiązującego limitu płatności gotówkowych, podjętą wiosną 2014 r. Najnowsza propozycja resortu finansów stanowi kolejną już szansę na przełamanie status quo. Biorąc pod uwagę fakt, iż obecne Ministerstwo Rozwoju nie podziela obiekcji swego poprzednika w tym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: