Prawo: Między Scyllą a Charybdą – w poszukiwaniu idealnych regulacji sektora bankowego

BANK 2014/11

Rynek bankowy bywa - często słusznie - określany jako plac nieus tającej budowy. Jego wyróżnikiem jest bowiem stałe poszukiwanie przez prawodawcę rozwiązań zapewniających prawidłowe, bezpieczne i stabilne funkcjonowanie poszczególnych banków i związane z tym ciągłe udoskonalanie norm, na których oparto działanie rynku bankowego.

Rynek bankowy bywa - często słusznie - określany jako plac nieus tającej budowy. Jego wyróżnikiem jest bowiem stałe poszukiwanie przez prawodawcę rozwiązań zapewniających prawidłowe, bezpieczne i stabilne funkcjonowanie poszczególnych banków i związane z tym ciągłe udoskonalanie norm, na których oparto działanie rynku bankowego.

Mec. Piotr M. Szelenbaum, Partner w Kancelarii White & Case, P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp. k.

Autor Systemu Informacji Prawnej LEX dla Banków Dr hab. Paweł Wajda, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, adwokat of counsel w Kancelarii White & Case, P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp. k. Autor Systemu Informacji Prawnej LEX dla Banków

Stwierdzenie to nabrało szczególnej aktualności w ostatnich kilkunastu miesiącach, w trakcie których mieliśmy do czynienia ze swoistym tsunami regulacyjnym. Istotna zmiana wymogów kapitałowych i płynnościowych jest rezultatem wdrożenia do systemu prawa polskiego postanowień pakietu regulacji CRR/CRD IV. Wywołane tą zmianą nowe tendencje, jak np. wzrost zainteresowania bankowością hipoteczną, stanowią w naszej ocenie przyczynek do dyskusji odnośnie do pożądanego kształtu regulacji rynku bankowego i wpływu polityki regulacyjnej na funkcjonowanie banków oraz na poziom wzrostu gospodarczego w Polsce. Dyskusja ta ma miejsce na łamach publikacji naukowych czy prawniczych dedykowanych instytucjom finansowym, w szczególności LEX dla Banków.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jakie powinny być regulacje normujące funkcjonowanie sektora bankowego, z powodzeniem można przyjąć, że powinny one być przede wszystkim maksymalnie dopasowane do wymogów praktyki. Punkt ciężkości musi leżeć w najbardziej optymalnym miejscu pomiędzy Scyllą niedoregulowania a Charybdą przeregulowania. Wyłącznie takie regulacje stanowić będą bowiem właściwy fundament dla bezpiecznego i jednocześnie efektywnego ekonomicznie funkcjonowania banków, a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: