Prawo: Można zaliczyć, czy nie można?

NBS 2017/03

Gorącym tematem stała się ostatnio kwestia zaliczania wydatków ponoszonych przez banki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu IPS do kosztów uzyskania przychodów, przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Mariusz Zygierewicz
dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP.
Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej.

Przyczyną takiego zainteresowania stało się wydanie indywidualnej interpretacji w tej sprawie przez Izbę Skarbową w Poznaniu pod koniec 2016 r. Ale po kolei…

Po wielu latach prac, 25 czerwca 2015 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która m.in. doprecyzowuje zasady tworzenia i funkcjonowania systemów ochrony instytucjonalnej (IPS), określonych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: